Zengin İle Fakir Arasında Köprü

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi ortak yayını olan Din ve Hayat Mecmuası “Zekât” mevzulu 29. rakamı yayımlandı.

Her rakamında bir dosya mevzusu üzerinden sorunu çevrelice değerlendiren Din ve Hayat mecmuası bu defa İslam ’ın temel imanlarından “Zekat” mevzusunu işliyor. Dosyada zengin ile muhtaç arasında bir köprü kurulmasına vesile olan ve bunu kurumlaştıran Zekât ibâdetini “Allah ’ın ve Peygamber ’in Emri, Cemiyetsel Huzurun Anahtarı: İnfak, Sadaka, Zekât” başlığı ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran kaleme aldı. Yaran yazısında, İslâm ’da sosyal bütünleşmeyi sağlamak üzere ortaya konulan temel temellerden birinin de zekât, sadaka, infak ve takviyeleşme olduğuna vurgu yapıyor. dinvehayat_dergisi

Prof. Dr. H. Mehmet Günay, “İbâdet ve Müessese Olarak Zekât” başlıklı yazısında Kur ’ân ve Sünnet perspektifinden Zekât ibâdetini ve kurumunu bir tam olarak değerlendiriyor. “Kur ’ân ’da Zekât Kavramının Etimolojik ve Semantik İncelemeyi”ni Prof. Dr. Şehmus Demir kaleme alırken “Zekâtla Alakalı Aktüel Meseleler”i Din İşleri Yüksek Heyeti Daha Önceki Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar değerlendiriyor.

Zekât verebileceklerin bir ekip hususiyetler taşıması gerektiği öğrenilirken bir de Kur ’ân ’da Zekât verilecek sınıflardan bahsedilmektedir. Bununla alakalı olarak “Kur ’ân ’a Göre Sadaka Zekât Verilen Sınıflar” başlıklı yazıda Yrd. Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu, sorunu tafsilatlı bir şekilde işliyor. “Zekât-Vergi Münasebeti”, Prof. Dr. Kemal Yıldız tarafından kaleme alınırken, “Osmanlı Devletinde Zekât” sorunu da Prof. Dr. Ziya Kazıcı tarafından arşiv evrakları ışığında değerlendiriliyor. Bunun yanında Zekâtın ibraz âdâbı, insanî ilişkilere, psikoloji ve sosyolojiye tekabül eden hususları da mevzunun uzmanı öğretmenler tarafından değerlendiriliyor.

Ayrıca bu rakamda Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun ve Prof. Dr. Salih Tuğ ile de bir sohbet yer alıyor. Zekât abuhavasına katkıları ile andıracağımız merhum Prof. Dr. Mehmet Erkal öğretmen de bu sayı vesilesi ile Prof. Dr. Saffet Köse ’nin yazısı ile yâd ediliyor.

Dergiyi okumak için tıklayınız

İrtibat ve Bağlantı için: www.istanbul.diyanet.gov.tr

 

İslama Doğru

Yorum yapın