Zemzem Nasıl İçilir?

Zemzem içerken ayakta kıbleye dönülür, Önce besmele çekilir ve sağ elle üç nefeste içilir. Sonra “Elhamdülillah” diyerek, Allah’a şükredilir. Zemzemi içtikten sonra aşağıdaki dua edilir.

Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Peygamber’in Mekke’den Zemzem suyu getirttiği de nakledilmektedir. Zemzem içerken kıbleye dönülür, Besmele çekilerek sağ elle ve üç nefeste içilir. Sonra “Elhamdülillah” diyerek Allah Teâlaya şükredilir. Zemzemi israf etmeden bolca içmek gerekir. İçtikten sonra aşağıdaki dua edilir. Hz. Peygamber, “Bizimle münafıklar arasındaki alâmet bizim zemzemi bol bol içmemizdir; çünkü onlar asla zemzemi bolca içemezler” şeklindeki sözleriyle zemzemden bolca içilmesini iman alâmeti ve nifaktan uzak olma işareti olarak nitelendirmiştir. [1]

ZEMZEM NASIL İÇİLİR?

Zemzem, ayakta, kıbleye dönülerek besmele okunduktan sonra sağ elle ve üç nefeste gözü sudan ayırmadan, “Allahım! Senden faydalı ilim, geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum” duasıyla içilmeli ve Allah’a hamdedilmelidir. Yaygın olan görüş diğer içeceklerin aksine zemzemin ayakta içilmesi yolundadır. “Zemzem hangi niyetle ve ne maksatla içilirse ona şifa olur” (Müsned, III, 357; İbn Mâce, “Menâsik”, 78); “Hataları döken zemzeme bakmak ibadettendir” (Müsned, II, 41) gibi hadislerin yanında onun çeşitli hastalıklara şifa verici özellik taşıdığına dair çok sayıda rivayet nakledilmiştir. (a.g.e., II, 24 vd.) Ortaçağ’da tıpla ilgili olarak ve özellikle tıbb-ı nebevî konusunda kaleme alınan eserlerde zemzeme mutlaka yer verilmiştir.

ZEMZEM İÇERKEN OKUNACAK DUA

Zemzem şifadır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efedimiz’in, “Zemzem ne niyetle içilirse o yararı sağlar” (İbn Mâce, Menasik, 78) buyurduğu rivayet edilmektedir. Zemzem içerken okunacak dua için tıklayınız. Dipnot: [1] Abdürrezzâk es-San‘ânî, V, 112-113; Müsned, III, 394; İbn Mâce, “Menâsik”, 78. Kaynak: DİA

ZEMZEM SUYU NEDİR? ZEMZEM SUYU NASIL ÇIKTI? ZEMZEM SUYUNUN TARİHİ “ZEMZEM SUYU” SATILIR MI? ZEMZEM İÇERKEN OKUNACAK DUA İSLAM’DA SUYUN ÖNEMİ NEDİR? ZEMZEM’İN BİLİNMEYEN 7 MÜTHİŞ ÖZELLİĞİ GERÇEK ZEMZEM, SAHTESİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR? ZEMZEMİN ÖZELLİKLERİ OTURARAK SU İÇMEKLE İLGİLİ HADİSLER

İslam ve İhsan

Yorum yapın