Zayi Olan Nesiller

Kur ’ân-ı Kerim; evvelki ümmetlerin maddî-mânevî çöküş ve ayrılışını beyan buyururken, nesillerde alana gelen ziyan ve kayboluşa dikkatimizi çekiyor.

Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Onlardan ehl-i kitâbın ilk nesillerinden sonra hayırsız bir nesil geldi ki bunlar kitaba başka bir deyişle Tevrât ’a vâris oldular, ama âyetleri tahrif etme karşılığında şu kıymetsiz dünya metâını alıp; «Nasılsa bağışlamaya nâil oluruz!» görüşüyle hareket ettiler. Bağışlama umarken dahi; diğer yandan yeniden gayr-ı meşrû bir metâ, bir rüşvet zuhur etse, onu da alırlar.

Peki onlardan, Allah hakkında asıl olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitapta mevcut kararlar uyarınca söz alınmamış mıydı? Ve kitabın içindekileri ders edinip okumamışlar mıydı?

Hâlbuki sonsuz âhiret yurdu, Allâh ’a karşı gelmekten kaçınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hâlâ usunuzu başınıza almayacak mısınız?” el-A‘râf, 169

KAYIP NESİL

Âyet-i kerîmede, ehl-i kitabın nesilden nesile mânevî mîrâsını intikalde yaşadığı kayba dikkat çekiliyor. Evet, evlâtlara kitap nakledilmiş, fakat o kitabın emir ve yasaklarına ittibâ şuuru verilememiş. Kitap; o nesillere okutulmuş, fakat gırtlaklardan alta, gönle inmemiş, rûha sinmemiş…

Âhiret; bilgi olarak öğretilmiş, fakat mîzan fobisi, âkıbet kaygısı, temel yaşamın âhiret olduğu şuuru vicdanlara yerleşmemiş… Kuru bir mîrasçılık… Buna karşılık, menfaatperestlik gelmiş; Allâh ’a başkaldırı ve helâl-haram korumama sefillikleri yaygınlaşmış…

Bir başka âyet-i kerîme sonucu hülâsa ediyor:

“Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zâyî ettiler, şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacak/gayyâya yuvarlanacaklardır.” Meryem, 59

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Kaygısı, Erkam Yayınları

 

İslama Doğru

Yorum yapın