Zaferin Değişmeyen Formülü: İman ve Fedâkarlık!

Yüzakı Mecmuası bu ayki rakamında kapakta “Zafer=Îman ve Fedâkârlık!” diyor. 

Yüzakı, basın duyurusunda bu rakamını şöyle tanıtıyor:

“Zaferin yöntemi her zaman benzerdi: ZAFER=ÎMAN ve FEDÂKARLIK!

Düşman kat kat fazla olsa da değişmedi bu yöntem, âfâkı çelik zırhlı duvarla çevirse de değişmedi.

18 Mart 1915 ’te devrin en böbürlü düvel-i muazzamasının gemileri Çanakkale Boğazı ’nın sularına gömüldü.

Çünkü; Karşısında îman dolu fedâkâr kalplerden oluşan bir serhad vardı. Allah, mü ’minlere dayanak etti. Zafer geldi.

İşbirlikçi düşman; ihânetle suyun başını yakalamış, ulusuna halkın silâhını yöneltmiş olsa da zaferin yöntemi değişmedi. 15 Temmuz 2016 ’da mukadderâtını eline alan ulus, tanka, F 16 ’ya karşı zafer kazandı.

Îman ve fedâkârlık toplanınca, Allah ’tan zafer geldi.

Tâlût ’un ve Dâvûd ’un bir avuç ordusu, azgın ve azman Câlûtları böyle yere serdi.

Bedr ’in arslanları, yanlarında cümbüş takımlarını dahî getirmiş Ebû Cehil ordusunu böyle târumâr etti.

ÎMAN+FEDÂKARLIK 

Îmânımız, bütün bir îman olunca; başka bir deyişle bizi fedâkârlığa, fedâîliğe, acımaya, şefkate, ittihâda, birlik-beraberliğe, kardeşliğe ve her şeyiyle hoş ahlâka sevk ederse, çabalar semere veriyor, düşmanın oyunu bozuluyor.

Bu düşünceyle, Çanakkale zaferiyle andığımız Mart ayında dosya mevzumuzu, mü ’minlerin kardeşliği ve birbiriyle iletişimi olarak belirledik.

Genel Yayın Rejisörümüz M. Ali EŞMELİ; Hazret-i Dâvud ’un Câlût ’u mağlûp etmesinden, Bedir ’e, Endülüs ’e, Malazgirt ’e, Çanakkale ’ye ve 15 Temmuz ’a, zaferin değişmeyen yöntemini kaleme aldı. Îman ve fedâkarlığın eğitimine ve o edebi verecek îman ve fedâkârlık kurumlarına yönelen  sinsi husumetlere temas edilen başyazıda, kılıflı hamlelere özellikle dikkat çekilmekte…

MUHTEŞEM HASSASİYET

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız, «O ’nun Muhteşem Ahlâkı»ndan ;«İrşad ve Bildiri-Emr-i bi ’l-mâruf ve Nehy-i ani ’l-münker Hassâsiyeti»ni kaleme aldı. Mü ’minin, nisâbı ve nihayeti konmamış, büyük mes ’ûliyeti… Hidâyet yoksunlarına erişme mecburiyeti…

Mevlânâ bölümşanda ise, tasavvufî ve işârî derinliğiyle «İsraf» mevzuu var.

Ayrıca Muhterem Üstâdımız ’la “İstanbul ’un Gizemleri Özel Mülâkātı”ndan da bir bölüm mecmuamızda yer almakta.

Yazarlarımız; mü ’minler arasındaki tesânüdü, bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmeyi, yekdiğerinin tasasından evvel haberdar olmayı ve dertlenmeyi, ardından onu çözecek saldırıları yapmayı kaleme aldılar.

Çanakkale ’de kazandığımız zaferle beraber, aynı harpte kaybettiğimiz onca vatan parçasının bugünkü içler acısı hâlini, nedenlerini teşrih ettiler, takatlerine kafa yordular.

Çanakkale ve 15 Temmuz ’un yalnızca mahallî değil, dünya çapında tesir ve yansımaları da ele alındı.

Mü ’minlerin birbirleriyle zimmet hukuku, namazın kıvamı ve Tâif seferinin incelikleri…

Bosna ’dan seyahat anekdotları; konutluluğun maddî değil, mânevî esaslar üzerine kurulması gerektiği; hiddet hakimiyeti ve nebâtat ilminden mânevî derslere birbirinden garip yazılar da mecmuamızda…

Şairlerimiz de îmânı ve fedâkârlığı terennüm etti…

Değerli Okuyucularımız, 13. senemizde üyelerimize hediye kampanyası ananemizi; yeniden çok bedelli bir eser ile tazeliyoruz:

Bedelli Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız ’ın kaleminden, derslerinden ve sohbet anekdotlarından hazırlanan;

«Cihan Semâmızda Bâkî Kalan Güzel Sedâlar» isimli bu eseri, bir solukta okuyup ondan bir ömür istifade edeceğinizi umuyoruz.”

Detaylı Bilgi: www.yuzaki.com.tr

https://www.islamveihsan.com/yuzakindan-hos-sedalar-kitabi-hediye.html

 

İslama Doğru

Yorum yapın