Yüze Güzellik ve Nur Veren İbadet

Gece ve gece imanının ehemmiyeti nedir? 

Cenâb­ı Hak emrediyor:

“O Rahmân ’ın kulları ki, Rab ’lerinin huzûrunda kıyâma durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.” Furkân, 64

Resûlullah emrettiler:

“Gecede bir saat vardır ki, Allah ’tan dünya veya âhiretle alâkalı bir hayır taleb eden bir Müslüman o saate rastlarsa, Allah istediği şeyi ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır.” Müslim, Müsâfirîn, 166

­GECE NAMAZI KILANLARIN SURATLARI NİYE HOŞ VE NURLU OLUR?

Hasan­ı Basrî Hazretlerine sordular:

“­Gece namazı kılanların suratları niye hoş ve nurlu olur?” Şöyle emretti:

“­Zira onlar, Rahmân ile başbaşa kalmışlardır…”

Bu beraberlik dolayısıyla âşıklar, gecenin nasıl geçtiğini kavrayamadan iştiyak ve muhabbetleri çoğalmış bir gidişatta sabaha erişirler.

İlâhi gizem ve asılların bulguyu için gecelerin bedelini ifade sadedinde Bâyezid­i Bistâmî Hazretleri de şöyle emreder:

“Geceler gündüz olmadan bana hiçbir şey fetholunmadı.”

GECE İMANINDAN MAHRÛMİYETİN NEDENİ

Yeniden Hasan­ı Basrî Hazretleri gece imanından mahrûmiyetin nedeni hakkında der ki:

 “Gece ibâdetine kalkmak, günahlar altında ezilen şahsa ağır kazanç.”

Gecelerdeki mânevi gizemi idrâk eden ehl­i gönül öğrenir ki, gecelerin feyzinden istifâdeyi ihmâl edenler, sabaha bitkin ve tembel çıkarak gündüzün yararından da yoksun kalırlar. Gecelerin nîmetini öğrenmeyen böyle kimseler için gündüzün hayrını düşünmek muhtemel değildir. Dolayısıyla sabahın selâmetini elde etmek isteyen her insan, ilâhî ve mânevî manzaraların iklîmine girebilmek yolunda gecesini gâyeli kullanmak mecbûriyetindedir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Yolculuğu, Erkam Yayınları

 
 

İslama Doğru

Yorum yapın