Yola Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar

Bütün yolculuklarda yola çıkmadan önce yapılacak en önemli hazırlık…

Yolculuk, çoğu zaman tedirginliği, meşakkati, tehlikeleri ve telaşı hatırlatır. Böyle olduğu içindir ki Rahmân ve Rahîm olan Mevlâmız yolcular için, dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak eda edilmesine izin vermiş ve seferde olanlara ihsan edilmesini ve hatta infak edilmesini teşvik etmiştir. Atalarımız yola çıkmadan önce yapılacak hazırlıkların en önemlisine dikkat çekmek için “Önce refik, sonra tarik” demişlerdir. Yani yola çıkmadan önce iyi bir yol arkadaşı edinmenin zaruretine dikkat çekmişlerdir.

Bir yerden başka bir yere gitmek bir yolculuktur. Eğitim ve öğretim sürecimiz bir yolculuktur. Olgunlaşma süreci diye de ifade edebileceğimiz “seyru sülûk” önemli bir yolculuktur. Ömür de yaşadığımız sürece büyük bir yolculuktur.

İşte bütün bu yolculuklarda en önemli hazırlıklardan biri, yolculuğu kolaylaştıran, tehlikeleri azaltan, düşünce elimizden tutan, zamanını ve imkânlarını bizimle paylaşan “sâdık bir arkadaş”tır ve hatta arkadaşlardır. Mevlânâ –kud- dise sirrruh- bu ihtiyacı çarpıcı ifadeleriyle şöyle hatırlatır:

“Yolu gözeterek yalnız başına güzel güzel yürüyüp giden, şüphe yok ki, arkadaşlarla dostlarla daha hoş gider, daha hoş yol alır. İnsan arkadaşsız kalırsa, pek sıkılır, darlığa düşer. Kurt, çoğu zaman, sürüden ayrılıp yalnız başına giden kuzucağızı kapar.

Öyle düşünelim ki; sen ihtiyatla hareket ettin de kurt sana rastlamadı, seni kapmadı. Fakat topluluk olmadıkça, o ruhanî neşeyi bulamazsın ki. Yalnız başına bir yolda neşeli neşeli giden kişinin duyduğu sevinç, dostlarla, arkadaşlarla giderse, yüz misli artar.

Her işi yavaştan alan, hantal tabiatlı eşek bile, dost ile beraber bulununca neşelenir, çevikleşir, kuvvet bulur. Kervandan ayrılıp yalnız başına yol almaya kalkışan eşeğe, o yol yüz misli uzar, onu yorar. O çölü, o ovayı yalnız başına aşıncaya kadar, nodullanır, ne kadar sopa yer. O eşek sana: ‘Bu sözü iyi dinle, eşek değilsen, böyle yalnız başına yola düşme!’ der.”19

19) Şefik Can, Mesnevî Tercümesi, VI, s. 368-369.

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Göklere Yolculuk Var, Erkam Yayınları

YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

https://www.islamveihsan.com/yola-cikarken-okunacak-dua.html

İslam ve İhsan

Yorum yapın