Yemeğin Bereketlenmesi İçin Ne Yapmalı?

Yemeğin bereketlenmesi için ne yapmalı? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz‘in sünnetine göre, yemeğin bereketi artıran şey…

Yemeğin bereketini gideren bütün davranışlar, israf dâiresine girer. Nitekim yemeğe el yıkamadan ve besmelesiz başlamak, sonunda bu nîmetleri lûtfeden Allâh’a şükretmeden kalkmak da nankörlük ve israf cümlesindendir.

Hadîs-i şerîflerde buyrulur:

“Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.” (Tirmizî, Et‘ime, 39)

“Elinde yemek bulaşığı kaldığı hâlde yıkamadan uyuyan kimse, herhangi bir zarara uğrarsa kendisinden başka kimseyi suçlamasın!” (Ebû Dâvûd, Et‘ime, 53)

Yemekten önce ve sonra el yıkama hususunda yine ecdâdımızın göstermiş olduğu titizlik, gerçekten takdîre şâyandır. 17. yüzyılda İngiltere’nin İstanbul’daki elçiliğinde çalışan ve aslen bir Türk düşmanı olan Ricaut isimli bir kâtip, yazdığı bir eserinde, ecdâdımızın temizlikteki hassâsiyetini şöyle îtirâf eder:

“Yemeklerden önce ve sonra el yıkamak, Türkler arasında o kadar umûmî bir âdet hâline gelmiştir ki, insanların el yıkamalarına vesîle olmak üzere Allâh’ın gıdâları yaratmış olduğundan, âdeta bir darb-ı mesel şeklinde bahsederler.”[1]

Dipnot:

[1] Ricaut, Histoire de I’état Présent de I’Empire Ottoman, s. 285, Paris, 1670.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Toplumun Kalbindeki Yara İsraf, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

YEMEK DUASI