Yaradan’ın Mü’minlere Hitabı

Altınoluk Dergisi yazarlarından Cafer Durmuş, uzun senelerdir yaptığı tefsir çalışmalarının birikimiyle bu ayetleri, değişik kaynaklardan beslenen tefsir ve yorumlarıyla bir kitap bünyesinde bir araya topladı: Yaradan’ın Mü’minlere Hitabı “Ey İman Edenler”.

İnsanlara rehber olarak sevk edilen, manevi kurtuluş ve şifa kaynağı kitabımız Kur ’an-ı Kerim, dînî, ahlâki, yasal kararlar ve kurallarla Müslümanın yaşamının her alanını tanzim ediyor. Yüce kitabımız Müslümanların zaman zaman ayak kaymalarına, yollarını kaybetmelerine ve ilahi emirler karşısında gevşekliğe düşmelerine karşı bazı ayetlerde ihtarlarda bulunuyor. Bu ihtarlardan bir kısmı, hemen dikkatimizi sürükleyen “Ey iman edenler…” diye başlayan ayetlerde ete kemiğe bürünüyor. Ayet devamında ihtarlar sarih, net ve anlaşılır bir dille hemen dikkatimizi çekiyor.

Eserin yazarı, kitabın muhtevasını ve ortaya çıkış serüvenini sunuş kısmında şöyle özetliyor:

“Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki; “Allah Teâlâinın ey imân edenler hitabını dinleyince ona tam dikkatinle kulak ver. Zira onun içinde ya yapman gereken bir emir ya da sakınman gereken bir nehiy vardır.”

Şunu samimiyetle ifade etmek isteriz ki, Allah dostlarının bu ve eşi andırdırmalarını dikkate alarak yola çıktık. Burada ele aldığımız ayetlerin çevrelice okunarak anlaşılması hedefiyle işe başladık. “İnnemeilmü ’minüne” lafzı ile başlayan ayetlerle “Yâ eyyühe ’llezine âmenü” hitabıyla başlayan mübarek ayetleri açıklamalarından derli toplu basitçe anlaşılır bir metin olmasına özen gösterdik. Ve bu çalışmada, mü ’min şahsiyeti dokuyan faziletlerle Müslüman cemiyeti ayakta yakalayan bedellerin özetini bir kapak altında toplamaya gayret ettik. Burada ele aldığımız ayetlerin açıklamasını, tefsirlerde getirilen açıklamalarla, bunlara yardım teşkil eden hadis-i şeriflerin rehberliğinde yapmaya çalıştık.”

Eser her mevzuyu evvel ‘Ey İman Edenler… ’ diye başlayan ayetlerin arapça metin ve meallerini vererek başlıyor. Ardından ayetlerin açıklamayı, değişik tefsirlerde getirilen açıklamalar ve bunlara yardım teşkil eden hadis-i şeriflerin rehberliği eşliğinde ele alınmış. Kitap birbirine yakın ve birbirinin tamamlayıcısı olan mevzu başlıklarını bölümler halinde bir araya getirip aynı mevzu çerçevesinde ele almış. Böylece Ey İman Edenler isimli eser on bir bölüm başlığı altında 696 sayfalık hacimli kaynak bir çalışma haline gelmiş.

Ayrıca kitabın dikkat çekici bir özelliği daha var. Okuyucularımızın Erkam Yayınları ’nın Riyâzü ’s Sâlihîn isimli eserinden andıracakları ‘Hadisten Bildiklerimiz ’ başlığı altında her mevzu sonunda yer alan andırdırmaları bu kitaba uyarlanmış. Her yazının sonunda, mevzu çerçevesindeki andırdırmalar ‘Ayetlerden Bildiklerimiz ’ başlığı altında, maddeler halinde hülasa edilmeye gayret gösterilmiş. Mü ’minlerin ayet meal ve tefsirlerinde işlenen unutmaması gereken mevzular maddeler halinde, hatırda kalacak biçimde sıralanmış. Kitap bu güzergahıyla ‘iman edenlerin ’ yol haritası ve rehberi olacak andırdırmalarla bir Müslüman şahsiyetinin portresini gözler önüne seriyor.

Kitabı İsteme Adresi: Çelik Yayınevi. İkitelli OSB Mah. Bedrettin Dalan Bulvarı Milas Cad. İşbatı İşmerkezi No:29/12-A / Başakşehir / İSTANBUL. Tel: 212 511 28 11

Kaynak: Halil İbrahim Kurucan, Altınoluk Dergisi, 364. Sayı, Haziran 2016

İslama Doğru

Yorum yapın