Vaktinde Ödenmeyen Fıtır Sadakası Borcu Nasıl Ödenir?

Vaktinde ödenmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır mükellefliği de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin olası olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir.

Fitre mükellefliği, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivayette İmam Mâlik ’e göre Ramazan ’ın son günü güneşin batmasıyla, Ebû Hanîfe ’ye ve diğer bazı müctehid imamlara göre ise bayram günü tan yerinin ağarmasıyla gerçekleşir. Böyle olmakla birlikte fitre Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan evvel verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, olası olan ilk fırsatta ödenmelidir. İbn Âbidîn, Reddü ’l-muhtâr, III, 312, 322

FİTRE BAYRAMDA VERİLİR Mİ?

Şâfiî mezhebinde fitreyi, Ramazan ’ın ilk günlerinde vermek caiz; hukuki bir gerekçe bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya ertelemek ise haramdır. Nevevî, el-Mecmû ’, VI, 128

Fakihlerin çoğunluğuna göre fitrenin ödenmesinin bayramdan sonraya bırakılması mekruh olmakla birlikte yapılan ödeme kaza değil edadır. Bazı fakihler ise fitreyi bayram sonrasına bırakmayı haram sayar ve yapılan ödemeyi kaza olarak nitelendirir. Cezîrî, el-Mezâhibü ’l-erbe‘a, I, 570

Kaynak: Diyanet Fetva Heyeti

 

İslama Doğru

Yorum yapın