Utanmak İmandandır

Utanmak imandandır. Hayâ imânın yücelip kemale ermesine yardım eder. İmân insanı çirkin hareketlerden ve günahlardan uzaklaştırır.

İbni Ömer radıyallahuanhüma’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, utangaç kardeşine bu huyundan vazgeçmesini söyleyen Medine’li bir Müslümanın yanından geçti ve ona:

“Onu kendi haline bırak; zira hayâ imândandır” buyurdu.

(Buhârî, Îmân 16, Edeb 77; Müslim, Îmân 57-59.)

Hadislerden Öğrendiklerimiz

Hayâ dediğimiz utanma duygusu, mümini şahsiyetine ya­kışmayan davranışlardan alıkor.İmân insanı çirkin hareketlerden ve günahlardan uzaklaştırır.Hayâ imânın yücelip kemale ermesine yardım eder.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın