Tesirli Dini Sohbetin Sırrı

Sohbeti tesirli kılan “ihlâs”tır. Ancak samimî bir kalpten gelen sözler, kalplere yol bulabilir. Kelimelere yüklenen mânâların kalplere nakşedilerek muhâtapların şahsiyetini olgunlaştırması ve davranışlara intikâli, ancak ihlâs sâyesinde mümkün olabilir. Gerçek mânâda icrâ edilen bir mânevî sohbetin en mühim göstergesi, böyle bir tesir bereketinin görülmesidir.

Dolayısıyla en çok istifâde edilen sohbet, gönülden ve samimî ifâdelerle öğüt verecek bir büyüğün bulunduğu sohbettir. Zira yalnız lâfızlarda kalan kelimeler, kulak eşiğini geçmiş olsa bile, gönül hânesine yol bulamaz. Fakat sözler kalpten gelirse, gönüllere rûhâniyet ve huzur bahşeder. Bunun için dil, kalbe tercüman olmalıdır.

Kalpten gelen sözlerin nasıl bir tesir icrâ ettiğini gösteren en güzel misâl, şüphesiz ki ashâb-ı kirâmdır. Onların, mâzîleri itibârıyla çorak topraklara benzeyen gönül âlemleri, Rasûlullah r Efendimiz’in sohbet meclisleriyle rahmet ve bereket menbaı oldu. Onlar, her türlü fazilette zirve oldular. Sadırdan sadra in’ikâs eden muhabbet ve rûhâniyet alışverişleriyle yıldız şahsiyetler hâline geldiler. Câhiliye devrinin merhametsiz insanları, gözü-gönlü yaş dolu, ince, rakîk ve hassas gönül insanları oldular.

Böylesine müstesnâ bir mânevî bereketten hisse alabilmek için, evvelâ sohbet eden kişinin niyeti sırf Allah rızâsı olmalıdır. Yine o, hangi zümrenin içinde bulunursa bulunsun, her hâlükârda îman heyecanını koruyabilmeli, kalbini mal-mülk ve menfaat endişelerinden uzak tutmalıdır.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Sohbet ve Adabı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın