Tasavvufi Sohbet Edenlerin Vasıfları

Tasavvufi sohbetlerin ibâdet vecdiyle yapılabilmesi ve ondan arzu edilen neticenin hâsıl olabilmesi için, sohbet eden ve sohbete gelenlerin riâyet etmesi gereken bâzı âdâb ve kâideler vardır. Zira âdâbına riâyetle ve rûhânî bir heyecanla yapılan işlerden güzel netice alınırken, usulsüzce ve gâfilâne yapılan işlerden hayırlı bir netice alınamayacağı âşikârdır.  Sohbet edenlerin vasıflarını sizler için derledik.

Sohbet meclislerinde de hem sohbet eden kişi, hem de sohbete iştirâk edenler, kendi hâl ve davranışlarına îtinâ göstermelidirler. Sohbetçi, hitâb ettiği cemaatin kendisi için bir ayna hükmünde olduğunu düşünmeli, o aynadaki güzellikleri Hak’tan bilip şükretmeli, eksiklik ve noksanlıklar için de, evvelâ kendi hâlini gözden geçirmelidir. Yani cemaatin kusur ve noksanını kendisine âit görmeli, kusuru evvelâ nefsinde aramalıdır. Çünkü sohbet, bir in’ikâs hâlidir; sohbet edenin hâli, cemaate sirâyet eder. Bu bakımdan sohbetlerin kıvamı, sohbet eden kişinin mânevî seviyesiyle doğrudan irtibatlıdır.

Öte yandan sohbete iştirâk edenler de o meclislerde âdeta Peygamber Efendimiz’in sohbet halkalarından birine iştirâk ediyormuşçasına büyük bir edep ve tâzim hissiyle bulunup ibâdet vecdiyle dinlemeye gayret göstermelidirler.

Velhâsıl, hem sohbet eden hem de sohbete iştirâk edenlerin sahip olması gereken vasıflar ve gözetmeleri gereken edepler çok mühimdir. Şimdi bunların belli başlılarını îzah edelim:

TASAVVUFİ SOHBET EDENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN VASIFLAR

1- İhlâs sahibi olmalı.

2- Mesûliyetinin şuurunda olmalı.

3- Aşk, vecd ve muhabbet dolu olmalı.

4- Sabırlı olmalı.

5- Yumuşak bir lisâna sahip olmalı.

6- Cömert olmalı.

7- Mütevâzı olmalı.

8- Mütebessim, ince, nâzik ve derin ruhlu olmalı.

9- Merhametli olmalı.

10- Fedâkâr olmalı.

11- Firâset ve hassâsiyetle hareket etmeli.

12- Kardeşlerini yakından tanımalı ve tâkip etmeli.

13- Kardeşlerinin dertleriyle ilgilenmeli.

14- İlim ve irfân ehli olmalı.

15- Hâl ehli olmalı.

16- Sohbete hazırlanarak gelmeli.

17- Temizlik, tertip ve düzene dikkat etmeli.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Sohbet ve Adabı, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın