Takvaya Nasıl Ulaşılır?

Mü ’minleri nefsâniyetin çiğliğinden kurtarıp mânevî doruklara yükseltecek olan 3 şey…

Mü ’minleri nefsâniyetin çiğliğinden kurtarıp mânevî doruklara yükseltecek olan da;

Allah aşkıyla acıları bal eylemek, zahmetleri rahmet, külfetleri nîmet telâkkî etmektir.İptilâ ve musîbetleri sabırla, unutkanlığı zikirle, nankörlüğü şükürle, başkaldırıyı itaatle, pintiliği cömertlikle, hodgâmlığı diğergâmlıkla, kuşkuyu yakîn ile, riyâyı ihlâs ile, böbürü tevâzu ile, günahları tevbe ile, gafleti tefekkür ile bertaraf etmektir.Başa gelen ezâ ve cefâları, Hak ’tan gelen tezkiye ve terbiye vesîleleri öğrenerek gülümseyle karşılayabilmektir.

Nasıl ki çiğ bir meyve olgunlaşmak için Güneş ’in harâretiyle pişmeye fakirse, kalpleri çiğliktan kurtarıp kemâle erdirecek olan da çilelerle terbiye olmaktır.

Hani sahillerde bazı taşlar görürüz: Dalgalar tarafından yüzyıllardır hırpalana hırpalana tam sivrilikleri yontulmuş, pürüzlerinden kurtulmuş, buna mukâbil granit gibi sertleşerek mukâvemet kazanmışlardır. Onlar artık kolay kolay kırılmazlar.

Aynen bunun gibi, ilâhî sınav tecellîleriyle mânen olgunlaşan gönüller de müstesnâ bir metânet kazanırlar. Onlar artık, kırmaz ve kırılmaz, başka bir deyişle incitmez ve gücenmezler. Nitekim tasavvufî nezaketin de ilk dersi incitmemek, son dersi gücenmemektir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Mecmuası, 2017 – Mart, Sayı: 372, Sayfa: 032

İslama Doğru

Yorum yapın