Takva Ehlinin Beş Özelliği

Hazret-i Osman -radıyallâhu anh- takva ehlinin beş özelliğini sıralıyor.

TAKVA EHLİNİN 5 ALÂMETİ

Hazret-i Osman -radıyallâhu anh- emreder: “Beş şey takvâ ehlinin alâmetidir:

Sâlihler ve sâdıklarla Hak arkadaşlarıyla birlikte olmak.Nefsini ıslâh edip diline hâkim olmak.Dünyalıklardan nefsine güzel gelen bir şeye ulaştığında onun hasar-ziyanını ayırt edebilmek, dinden kendisine az bir şey dahi kısmet olduğunda onu da ganimet bilmek.Haram karışır kaygısıyla midesini helâlden de olsa bütün olarak doldurmayıp riyâzat hâlinde olmak.Hiçlik ve tevâzû hissiyâtı nedeniyle tam insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.”

“TAKVA YAŞAMI YAŞAMAK”

Takvâ yaşamı yaşamak demek; Cenâb-ı Hakk ’a arkadaş olabilmek, cenneti kazanabilmek, cennetin hoşluklarından, derinliklerinden, ilâhî ikramdan kavrayabilecek bir kalbe dünyada sahip olabilmek demektir.

Bu nedenle takvâ; kulun, her tavrında, her hâlükârda, hattâ her solukta Cenâb-ı Hakk ’ın rızâsının aranmasıdır. Böylece kul, Allah Rasûlü ’ne büyük bir aşk ve muhabbet ile bağlanacak, tam mahlûkāta da Hâlık ’ın nazarıyla acıma ve şefkat ile bakacaktır.

SÂLİH BİR KUL OLMA MÜCADELEYİ

Velhâsıl insan, bir hiçken yoktan var edildiğini unutmayarak, insanlar nazarında îtibar sâhibi olmaktan ziyâde Allah katında sâlih kul olmanın mücadeleyi içinde olmalı ve şu fânî cihanda en sağlam barınak ve en çok yoksul olduğumuz «takvâ»ya sımsıkı sarılmalıdır.

Zira ancak takvâ sahibi kullar, tefekkürde derinleşir; açan çiçeklerin, öten kuşların, meyveli ağaçların lisânına âşinâ olurlar. Onlardaki zarâfet, incelik ve hoşluğu, rûhânî yaşamlarına aksettirirler. Çiçekler gibi ince ruhlu, meyveli ağaçlar gibi ikram sahibi olurlar. İşte bunlar, Allâh ’ın, Kur ’ân-ı Kerîm ’de senâ ettiği bahtiyar kimselerdir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş,  40 Sual 40 Yanıt, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın