Taif Nerede?

Taif nerededir? Taif’in İslam tarihindeki yeri ve ehemmiyeti nedir?

Bugün Suudi Arabistan ’ın dördüncü büyük şehri olan Tâif, Mekke ’nin güneydoğusunda, Vec vadisinin iki tarafında ve deniz seviyesinden 1700 m. yükseklikte kurulmuştur. Mekke ’ye Mekke-Riyad otobanından 130 kilometre., Arafat ’ın güneyindeki dağ yolundan 80 kilometre. uzaklıktadır. Tâif bağ ve bahçeleriyle meşhur olup serin havası ve bol yağmurlarıyla daha öncekinden beri Mekke ’nin yazlığıdır. Gül bahçeleriyle de meşhur olan Tâif ’te dünyanın en meşhur gülyağı üretilir. Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in, peygamberlikle görevlendirilişinin 10. seneyi Şevval ayının sonlarına doğru asıllaştırmış olduğu Tâif yolculuğu, İslâmiyet ’i tebliğinin ehemmiyetli bir evresini teşkil etmektedir. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yanma Zeyd b. Hârise’yi alarak Sakıf kabilesinin yaşadığı Tâif ’e gidip onları İslâmiyet’e davet etti. Kureyşliler ile ticaret ve akrabalık bağları olan Sakifliler’den hiçbiri onun çağrısını dinlemediği gibi kendisini ve Zeyd b. Hârise ’yi şehrin ayak ekibine taşlattılar. Atılan taşlarla ayakları kanayan Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘i gözetmek isteyen Zeyd r.a de başından yaralandı.

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Tâif’ten ufaladıktan sonra Mekke’ye ancak müşrik olan Nevfeloğulları’nın reisi Mut’im b. Adî ’nin himayesinde girebildi. Hz. Âişe -radıyallâhu anhâ- sonraları, yaşamında Uhud Gazvesi ’nden daha güç bir gün yaşayıp yaşamadığını Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e sorunca o şöyle demişti: “Tâif dönüşünde bir ara başımı yukarıya kaldırdım, beni gölgelendiren bulutun içinde Cebrâi -aleyhisselâm-‘ı gördüm. Cebrâil -aleyhisselâm- istediğim takdirde Mekkeliler’i helâk edecek meleğin emrime verileceğini söyledi, melek de yanıma geldi. Bunun üzerine, “Hayır! Ben, Allah’ın bu müşriklerin soyundan yalnız O’na kulluk eden ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler çıkarmasını arzu ederim” dedim Buhârî, “Bed’ül-millet”, 7; Müslim, “Cihâd”, 111.

Kaynak: Diyanet Kutsal Topraklar Rehberi

İslama Doğru

Yorum yapın