Şeyh, Müridini Kurtarabilir mi?

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin Altınoluk Dergisi’nin Aralık sayısında yayımlanan makalesi birtakım yanlış tarikat kavrayışlarına sarihlik getiriyor. 

Âyet-i kerîmelerde emredilir:

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” en-Necm, 39

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle mükellef kılar. Onun kazandığı iyilik kendi bereketine, makûsluk da kendi hasarınadır…” el-Bakara, 286

Demek ki uhrevî bakımdan bir insanın kendiliğindene vereceği bereketi de hasarı da tümce evren bir araya gelse veremez… Hakkʼın emirlerine isyan ederek kendisine zulmedeni -Allah dilemedikçe- hiç kimse cefadan kurtaramaz. Îman ve sâlih amellerden uzak durarak sonsuz kurtuluş yolunda kendisine hayrı olmayana, hiç kimsenin hayrı değmez.

Bu bakımdan fânîlere istinaden, başka bir deyişle onlardan vefâ ve dayanak umarak Bâkîʼyi unutmak ve Hakkʼın emirlerine bîgâne kalmaktan daha hazin bir hamâkat olamaz.

ŞEYH MÜRİDİNİ KURTARABİLİR Mİ? / VİDEO