Sevr Mağarası Nedir? Nerededir?

Sevr mağarası nerededir? Sevr mağarasının ehemmiyeti ve erdemi nedir? İslam’da Sevr mağarasının yeri…

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in Medine ’ye hicret ederken saklandığı mağaranın bulunduğu, Mescid-i Haram ’ın güneydoğusunda yer alan dağdır. Takribî 759 m. yükseklikte olan Sevr dağı Mescid-i Harâm’a 3 kilometre. uzaklıktadır.

Ashabın büyük çoğunluğunun Medine’ye göçmesinin ardından hicrete karar veren Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Hz. Ebû Bekir -radıyallâhu anh- ’la beraber gece yarısı yola çıkarak Sevr dağına erişti ve bir mağaraya saklandılar. Burada kaldıkları sürece Hz. Ebû Bekir -radıyallâhu anh-‘ın oğlu Abdullah geceleri gelerek elde ettiği bilgileri kendilerine aktarırdı.

Dârünnedve ’de bir araya gelerek gidişatı görüşen müşrikler Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘i öldürme kararı aldılar. Bu tasarıyı uygulamakla görevlendirilenler tam çevreyi aradılar, hatta Sevr dağındaki mağaranın önüne geldilerse de dedikoduya göre bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş olduğu için içeriye bakmadan döndüler. Üç gün sonra, evvelden sözleştikleri bir kılavuz, develerle beraber Sevr ’e geldi ve Medine ’ye doğru sahil yolundan hareket edildi.

Kaynak: Diyanet İşleri Kutsal Topraklar Kılavuzu

EŞ YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA KABE KAPISI HACERÜL ESVED TAŞI MAKAMI İBRAHİM NEDİR? HAREM BÖLGESİ NERESİDİR? KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR? MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ? ŞAZİRVAN NEDİR? HİCR NEDİR? KABE ÖRTÜSÜ NEDİR? KABE HİZMETLERİ NELERDİR? SURRE NE DEMEK? MESCİDİ HARAM NE DEMEK? ZEMZEM SYAT SAFA VE MERVE TEPELERİ PEYGAMBERİMİZİN S.A.V. DOĞDUĞU EV DARUN NEDVE NE DEMEK? CENNETÜL MUALLA NERESİDİR? ARAFAT DAĞI NEDİR? ARAFAT DAĞI NEREDE?

İslama Doğru

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA ’DAN KÂBE ’YE DÖNDÜ?