Sevap ve Günah Yazılma İşlemi Kaç Yaşında Başlar?

Sevap ve günah yazılma operasyonu kaç yaşında başlar? Amel defteri ne zaman açılır? Birey dini vecibelerden ne zaman sorumlu yakalanır?

Amel defteri, insanların dünyada kabul ettikleri inançlarla, yaptıkları işlerin kaydedildiği ve ahirette kendilerine ibraz edileceği bildirilen deftere verilen isimdir.

Kur ’ân, “Allah kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef yakalamaz.” Bakara Sûresi: 286 emretmiştir. Efor yetirme sınırı öneri yaşıdır, başka bir deyişle mükellef olma yaşıdır. Peygamber Efendimiz asm “efor yetirme” sınırını, başka bir deyişle mükellef olma yaşını şöyle bildirmiştir: “Kalem üç bireyden kaldırılmıştır:

Uyanıncaya kadar yatandan. Delikanlı oluncaya kadar çocuktan. Akıllanıncaya kadar çılgından.”Tirmizî, Hudud, 1

İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırt edebilmeleri başka bir deyişle akil ve bâliğ olduktan sonra muhtemel olduğundan, Rabbimiz mahşerde dünya hayatımızın çocukluk devresinden hesap sormamakta, ancak bâliğ olduktan sonraki günlerimizden başlayarak namaz, oruç gibi iman mükellefiyetlerimizi suâl etmekte, böylece dinî mükellefiyetlerimiz büluğ çağından sonra başlamış olmaktadır. Şu kadar var ki, büluğ zamanı tarih olarak kesin değildir. Erkek on iki 12, kız dokuz 9 yaşından başlayarak, on beş 15 yaşlarına varıncaya kadar geçen her ay ve günde büluğa erme hissi teşekkül edebilir. Erkekde ihtilâm olma, kızda ise ay hâli görme biçiminde kendini gösteren bu beşerî ve cinsî hissin başladığı günden itibaren mükellefiyetlerin her biri ayrı ayrı amel defterine ya “yerine getirdi” ya da “getirmedi” biçiminde yazılır.

Çocukta on beş 15 yaşına kadar ihtilam veya âdet yarıyılı olmaz ise, on beş 15 yaşından sonra hükmen büluğ yaşında sayılır. Bulüğdan sonra her kadın ve erkek mümin için amel defteri artık açılır. Bu yaşa giren çocuklarımız dinin emir ve yasaklarıyla mükelleftirler. Çocuklarımıza sorumluluklarını Peygamber Efendimiz ’in asm, “Müjdeleyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız.” Câmiü ’sSağîr, 4/ s.1374 H. No: 3118 Emri çerçevesinde anımsatalım. Umursamama ettiklerinde şefkatle ve sabırla onları teşvik edelim.

Allah insanları farklı yapıda yaratmıştır. Bu da mükellefiyet yaşının farklı olmasının bir sebebi olarak gösterilebilir. Ancak ortalamaya tabi yakalandığında, insanlar hemen hemen yakın yarıyıllarda büluğ yaşına ermektedir.

BÜLÛĞA ERMEK NE DEMEKTİR?

Bülûğa ermek, çocukluktan çıkıp erginlik çağına girmek, cinsî duygu ve hisler kendisinde başlamış bulunmak demektir.

BÜLÛĞ ÇAĞI NE ZAMANDIR?

Bülûğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15; erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak tanımlanmıştır. Yalnız İmam-ı A’zam Hazretleri, bülûğ çağının sonu olarak kızlarda 17; erkeklerde ise, 18 yaşını kabul eder.

BÜLÛĞA ERİLDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bireyin bülûğa ermesi erkeklerde ihtilâm denilen cinsî boşalmanın olması; kızlarda ise hayız ve aybaşı ismi verilen muayyen hâlin ortaya çıkması ile hakikatleşir.

KAÇ ÇEŞİT BÜLÛĞ VARDIR?

Ay hâli veya ihtilâmla bülûğa ermeye “tabiî bülûğ” denir. Tabiî bülûğ yoluyla rüşdüne eren birey, bülûğa erdiği andan itibaren mükellefiyet altına girer. Bâzan olur ki, erkek ve kız, yaş olarak bülûğ çağına girdikleri halde, kendilerinde ihtilâm ve ay hâli görülmez Böyle oğullara “mürâhik”, kızlara da “mürâhika” denilir.

Bu gidişatta mükellefiyetin başlangıcı olarak bülûğ çağının sonu kabûl edilen onbeş yaş esas alınır. Başka Bir Deyişle, onbeş yaşına basan kız veya erkek, henüz tabiî biçimde bülûğa ermemiş olsalar da, artık hükmen bülûğa ermiş sayılır ve öneri altına girerler. Bu biçimde bülûğa ermiş sayılmaya da, hükmî bülûğ denir.

İslama Doğru

ÇOCUK TERBİYESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR