Sahte Rehberler

İnsanları faciaya çeken sahte kılavuzlara dikkat edin!

Peygamberler ve vârisleri olan Hak arkadaşları dışında, birtakım feylesoflar, ilim ve devlet adamları da; «İnsanlığın saâdeti için!..» diyerek ortaya nazariyeler, beşerî sistemler koydular. Bunların bazısının takipçileri çıktı.

İNSANLIĞA BELA GETİREN SİSTEMLER

Her türlü tatbik sahası, gücü ve imkânı da buldu. Lâkin, bu beşerî sistemlerin hiçbiri insanlığa huzur getirmedi, istese de getiremedi.

İnsana, denklik ve maddî refah va‘deden, bunu reelleştirmek için 20 milyon insan kellesi üzerine kurulan komünizm; sonuçta maddî ve mânevî iflâs ve sefâletle, kendiliğindene çöktü gitti.

«Ona talip olanlarındır» diye yanıt verir. Kendi ırkının saâdeti için, öteki halkları kahretmek kavrayışı üzerine heyeti faşizm, Nazizm gibi ideolojiler; milyonların kanları ve gözyaşlarında boğuldu.

Ferde servet ve refah va‘deden, fakat kesintisiz zengini daha zengin, muhtacı daha muhtaç hâle getiren, her şeyi olduğundan değişik gösteren reklâm ve propaganda malzemelerini kullanarak, kitleleri kastına hizmet eden robotlar hâline sokan kapitalizm de; devrilmese de, mütemadiyen krizler geçiren bir hasta adam hâline geldi.

“Vazgeçiniz geçsinler, vazgeçiniz yapsınlar…” başka bir deyişle altta kalanlar ne olursa olsun, felsefesiyle yola çıkan liberalizm; nefsânî deliliklerin önündeki dînî, ahlâkî, hukukî ve örfî tam mânileri kaldırarak, kalbi ve rûhu esâret altına sokacak mahiyette, nefse ve iblise hürriyet tanıdı. Sonucunda, aile çöktü… Ahlâk, derin yaralar aldı.

Kimse kimseye hakkı, gerçeği, iyiyi ve hoşu anımsatamaz hâle geldi. Makûsluğu yayana; «Sen serbestsin! » dendi. İyiliği andırdırana, makûsluktan alıkoymak isteyene; «Mahalle baskısı yapma!» diye karşı çıkıldı.

Necip Fazıl ’ın deyimiyle; «taşlar bağlandı, köpekler özgür vazgeçildi…»

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Kaygısı, Erkam Yayınları

 

İslama Doğru

Yorum yapın