Sağlık ve Afiyet İçin Okunacak Dualar

Sağlık ve afiyet duası nasıl edilir? Peygamber (s.a.s.) Efendimizin okuduğu rivayet edilen sağlık ve afiyet için okunacak dualar…

Bir kimse devamlı olarak; «Yâ Rabbi! Lûtf u kereminle âfiyet ihsan buyur, bizleri âfiyetten ayırma!» der dururdu.

Onun bu sözlerini işiten birisi merakla:

“-Yapmakta olduğun bu duânın mânâsı nedir? Niçin bu kadar sık tekrar ediyorsun?” diye sordu. O da, soruyu yönelten şahsın merakını gidermek için başından geçenleri şöyle hülâsa etti:

“-Ben, sırtında semer ile insanların yüklerini taşıyan ve böylece geçimini temin eden bir hamal idim. Bir defasında çok ağır bir un çuvalını yüklenmiş, uzun bir müddet taşımış ve fazlaca yorulmuştum. İstirahat etmek için bir ara çuvalı yere koydum. Bu arada da içimden:

«-Yâ Rab! Böylesine yorulmaktansa bana her gün iki somun versen, onunla iktifâ ederdim!..» deyiverdim.

Tam bu esnâda, birbiriyle hangi husustan dolayı çekiştiklerini bilmediğim iki adam gördüm. Aralarını bulayım diye yanlarına vardığımda, biri diğerine vurmak istediği şeyi yanlışlıkla benim başıma vurdu. O anda yüzüm kanlar içinde kaldı. Bu sırada mahalle karakolundan gelip bu iki kişiyi yakaladılar. Yüzümü-gözümü kana bulanmış bir vaziyette görünce, kavgacılardan zannederek beni de yaka paça tutuklayıp hapse attılar. Bir müddet, karanlık, soğuk ve rutûbet kokusuyla dolu bir yerde hapis yattım. Lâkin her gün bana yiyecek olarak iki somun veriliyordu. Bir gece, rüyada birisinin bana şöyle dediğini işittim:

«-Yorulmadan her gün iki ekmek istemiş, fakat âfiyet istemeyi unutmuştun!… İşte, istediğin verildi.»

Bu sırada uykudan uyandım ve yapmış olduğum hatadan dolayı Cenâb-ı Hakk’a ilticâ ederek:

«-Affet Rabbim!.. Senin sonsuz rahmet ve merhametine sığınıyorum. Artık ben sadece âfiyet isterim, âfiyet!» demeye başladım. Derken hapishanenin kapısının açıldığını ve:

«-Hamal Ömer nerede?» diye bağırıldığını işittim. Biraz sonra da beni dışarı çıkardılar ve salıverdiler. O gün bugündür, ben de bu duâyı tekrarlamaktayım.” (Bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, s: 514)

SAĞLIK VE AFİYET İÇİN OKUNACAK DUALAR

Sağlık ve afiyet için okunması tavsiye edilen dualar:

Sağlık Duası

Abdullah Bin Amr (radıyallahu anh), Hz. Peygamber’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu duayı sık sık okuduğunu naklediyor:

Okunuşu: “Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-iffete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkader.”

Anlamı: “Allahım, senden, sağlıklı olmayı, namuslu yaşamayı, emaneti gözetmeyi, güzel ahlakı ve kaderden razı olmayı istiyorum.” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 5093)

Sağlık Duası Kısa

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahabeden Enes bin Malik’e (radıyallahu anh), herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup besmele ile şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir:

Okunuşu: “Bismillahi, e’ûzü bi-‘ızzetillâhi ve kurdatihî min şerri mâ ecidü min vece’î hâzâ.”

Anlamı: “Allah’ın adı ile şu çektiğim acının şerrinden Allah’ın gücü ve kudretine sığınırım de. Sonra elini kaldır, sonra bu duayı üç beş defa tekrar et.” (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No: 1126)

Afiyet Duası

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, afiyet ve iyilik istemiştir:

Okunuşu: “Allâhumme innî es’elüke’l-afve ve’l âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırah.”

Anlamı: “Allahım! Senden dünya ve ahirette af, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebu Davud, Edep, 110)

Abdullah İbni Ömer (radıyallahu anh) diyor ki; Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) dualarından biri şu idi:

Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.”

Anlamı: “Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 96; Ebû Davud, Salat, 367)

İslam ve İhsan

Yorum yapın