Rızık Korkusunu Nasıl Yenebilirim?

Rızkı kim verir? Rızık çoğalır veya eksilir mi? Rızık için kaygı etmek doğru mudur? Rızık fobisi nasıl yenilebilir? İnsanı en çok meşgûl eden mes ’elelerden biri; rızık endişesi…

İnsanların aklını, elde edememe veya kâfî gelmeme endîşesine çeken ve son derece meşgûl eden mes ’elelerin başlıcalarından biri de “rızık”dır ki, dilimizde “nasîb, kısmet ve dünyâlık” diye de ifâde edilir.

İNSANIN RIZKI

Rızık, kader programının ağırlık merkezini teşkil eder. Rızık, insanın ana karnında teşekkülü ile başlar, kader sicilindeki kayıtlara uygun olarak ecele kadar devam eder. Ecel, bir mânâda dünyâya âid rızkın bitim noktasıdır.

Rızık, tam mahlûkat için ezelde takdîr olunmuştur. Çoğalmaz ve azalmaz. Nedenlere tevessül ise, rızka neden olarak takdîr olunduğu kadar sonuç verir.

RIZKI ALLAH VERİR

Dolayısıyla tam mahlûkâtın rızkı Allâh ’a âittir. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, sadece AIlâh ’ın üzerinedir.” Hûd, 6

Allâh, her canlının rızkını ayrı ayrı ihsân eyler. Bu nedenle Hakk arkadaşları, bülbüllerin gül dalındaki terennümlerini, ilâhî lutuflara bir şükür olarak tefsîr ederler.

RIZIK İÇİN KAYGI ETME!

Bir Hakk arkadaşı, rızık endîşesi içinde olanlara der ki:

“Bu kadar mahlûkâtın hangisinin gece gündüz rızıkları te ’mîn edilmiş depolarda saklanmaktadır? O canlılar hiçbir zaman bir rızık endîşesi dinlemezler.” Osman Nûri Topbaş, Altınoluk Mecmuası, Temmuz-1999

İslama Doğru

Yorum yapın