Reçete Kur’ân’da

Cenâb-ı Hak; insanoğlunun, insanlık şeref ve haysiyetine yakışır biçimde yaşamasının reçetesini, Hazret-i Peygamberʼin de yüce ahlâkını oluşturan Kur’ân-ı Kerîmʼde beyân etmiştir.

Nitekim;

–İnsanoğlunu kasıp kavuran nefsânî ve şehevî ihtirasların devâsı Kur’ân’dadır.

–İnsanı hayvanlardan daha aşağı düşüren iffetsizliğin tedbiri Kur’ânʼdadır.

–Adâlet hislerinin zulme dönüşmesine mânî olan hassas denge Kur’ân’dadır.

Velhâsıl, en alt kademeden en üst kademeye kadar bütün insanlığın her zaman ve mekândaki ihtiyaçlarına en tatminkâr cevaplar, yine Kurʼân’dadır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Âlemlere Rahmet: Hz. Muhammed, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın