Peygamberimizin Annesi Hz. Âmine ’nin Kabri Nerededir?

Hz. Âmine nerede ölüm etti ve kabri nerededir? Peygamber Efendimizin s.a.v annesi Hz. Âmine hakkında kısaca bilgiler…

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in annesi Âmine Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenâf’ın kızıdır. Asaleti ve yakışıklılığı sebebiyle birçok hanımdan evlenme teklifi alan Abdullah, bunlara iltifat etmeyerek Âmine ile evlenmiştir. Hz. Peygamberin ana rahmine intikal etmesiyle Abdullah ’ın alnındaki “nûr-i Muhammedî” veya “nûr-i nübüvvet” ismi verilen nur da ona intikal etmiştir.

Hz. Âmine’nin Ölümü

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- doğduktan sonra annesi onu diğer Mekkeli aileler gibi, çölün sağlıklı havasında yetişerek fasih Arapça bilmesi için sütanneye verdi. Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sütannesi Halîme ’nin yanında dört veya beş yaşına kadar kaldı. Altı yaşma gelen oğlu-nu câriyesi Ümmü Eymen ’le birlikte yanına alan Âmine, akrabalarını ve kocası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek emeliyle Yesrib’e Medine gitti. Burada bir ay kadar kaldıktan sonra dönüşte Medine’ye takribî 190 kilometre. mesafede bulunan Ebvâ’da hastalanıp ölüm etti ve buraya defnedildi. Ümmü Eymen, Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’i Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.

Bedir’den sonra Sukyâ ile Cuhfe arasında, bugün Râbiğ kasabasına bağlı bir köy olan Ebvâ’ya birkaç kilometre mesafede Ümmünnebî denilen mevkide bölge milleti tarafından Hz. Âmine ’ye nisbet edilen bir kabir mevcut olup çevreyi basit şekilde taş istifiyle çevrilmiştir. Kabrin üzerinde daha evvel varlığı bilinen yapı ise yakın bir yarıyılda devirdirilmiştir.

Hicretin 6. senesinde 628 Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Hudeybiye’ye giderken Ebvâ’ya uğradı ve ziyaret etmek için annesinin kabrine gitti; kabri düzeltti ve ağladı; onun ağladığını gören sahâbîler de ağladılar. Kendisine niçin ağladığı sorulunca, “Annemin şefkat ve acımai gözümün önüne geldi de onun için ağladım” cevabını verdi Müslim, “Cenâ’iz”, 105-106; İbn Sa ’d, I, 94.

Kaynak: Diyanet Kutsal Topraklar Rehberi

BENZER YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA KABE KAPISI HACERÜL ESVED TAŞI MAKAMI İBRAHİM NEDİR? HAREM BÖLGESİ NERESİDİR? KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR? MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ? ŞAZİRVAN NEDİR? HİCR NEDİR? KABE ÖRTÜSÜ NEDİR? KABE HİZMETLERİ NELERDİR? SURRE NE DEMEK? MESCİDİ HARAM NE DEMEK? ZEMZEM SYAT SAFA VE MERVE TEPELERİ PEYGAMBERİMİZİN S.A.V. DOĞDUĞU EV DARUN NEDVE NE DEMEK? CENNETÜL MUALLA NERESİDİR? ARAFAT DAĞI NEDİR? ARAFAT DAĞI NEREDE?

İslama Doğru

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA ’DAN KÂBE ’YE DÖNDÜ?