Peygamber Efendimiz ’e Hicret

Her yaşta, her çağda; câhiliyeden, Hazret-i Peygamber ’e hicret etmek koşul…

Sahabiler önlerine gelen her şeyi sönükleştirip, silikleştirip tesirsiz hâle getirdiler. Kendileri câzibe merkezi oldular. Hakkı ve hayrı tevzî ederek, herkesi hayran vazgeçtiler.

Ahsen, ecmel ve ekmel ölçülerinde yaşayarak, hakikate, güzelliğe, olgunluğa aç ve teşne olan insanlığı Kur ’ân ’a ve Hazret-i Peygamber ’e pervâne eylediler.

Çünkü onlar, her zerrelerine Kur ’ân ve Sünnet hakikatini doldurmuş bir hâlde idiler. Değil dışarıdan tesir almak, ruhlarından her cihete rahmet taşırır vaziyetteydiler.

KUR ’AN ETE VE KANA İŞLER

Bu kıvâmı elde edebilmek husûsunda mühim bir noktayı Allah Resûlü şöyle beyan emrediyor:

“Kim Kur ’ân ’ı minik yaşlarda öğrenirse Kur ’ân onun etine ve kanına işler.” Kenzü ’l-ummâl, I, 532

Kur ’ân ’ın insanın etine ve kanına işlemesi, kişinin âdetâ rûhuna, varlığının şifrelerine nüfuz etmesi; Kur ’ân inanç ve muhabbetinin şuur altına yerleşmesi diye tefsir edilebilir.

Diğer yandan unutulmamalıdır ki; Kulluk beşikten kabre kadardır. Son soluğa kadardır. Kalbi, gaflet ve sıkıntıdan gözetmek, çocuklar kadar yetişkinler için de zarûrettir.

HİCRET KOŞUL

Her yaşta, her çağda; câhiliyeden, Hazret-i Peygamber ’e hicret etmek koşul…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nesil Endişesi, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın