‘peygamber Edebi’ Çıktı!

Osman Nuri Topbaş Hocaefendinin yeni kitabı “Peygamber Ahlakı” çıktı.

Mü ’min, bir ebediyet yolcusudur.

Muhâtaralı bir sonsuzluk yolculuğunda kurtuluşa erişebilmesi için, dâimâ Rasûlullah j ile birlikte ve dâimâ O ’nun kılavuzluğunda olmalıdır.

Zira O s.a.v. emreder ki: “Birey sevdiği ile birliktedir.”

‘PEYGAMBER AHLAKI’NDE NELER VAR?

Bir mü ’minin; bunun coşku ve vecdiyle gönül evreninde Hazret-i Peygamber ’in nezaketine bürünmesi zarûrîdir. Hâl ve ahlâkında, O ’ndan in‘ikâs alması ve tavırlarında dâimâ O ’nunla beraberliğinin rûhâniyeti içinde yaşamasının reçetesi ise hulâsaten şöyledir:

İptilâ ve musîbetleri sabırla,Unutkanlığı zikirle,Nankörlüğü şükürle,İsyânı tâatle,Pintiliği cömertlikle,Hodgâmlığı diğergâmlıkla / benmerkezciliği fedâkârlıkla,Kuşkuyu yakînle,Riyâyı ihlâs ve tevâzu ile,İsyânı tevbe ile ve;Gafleti tefekkür ile bertarâf etmek.

Bir ebediyet şifâsı olan bu mânevî reçeteyi ihlâsla tatbik ederek; Hazret-i Peygamber s.a.s ’le dünyada ve âhirette birlikte olabilme çabasında olanlara ne saâdet!..

Kitabı bu linkten sipariş edebilirsiniz.

İslama Doğru

Yorum yapın