Orucu Bozan Şeylerden Nasıl Kaçınırız?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişki zevklerinden uzak durmak, nefsi bunlardan yoksun vazgeçmek olduğu için, bu anlama gelecek tutumlar orucun bozulmasına neden olur. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi içine alır. Sigara, nargile gibi sevinç veren tütün orijinli dumanlı maddeler ile tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girdiği gibi her ne nedenle olursa olsun, ağızdan alınan ilâcın da bu kapsamda yer aldığında kararsız yoktur. Bununla beraber, rehabilitasyon kastıyla iğne yaptırmanın kararı müzakereli olup, iğnenin orucun bozulmasına tesiri mevzusu altta açıklanacaktır.

Orucu nelerin bozacağı sualine verilecek ilk yanıt “yeme, içme, cinsel ilişkide bulunma ve bu kapsamda değerlendirilebilecek şeyler” olacaktır. Bu miktar, sarih ve anlaşılabilir olmakla beraber, orucun anlamına ters tutum sayılıp sayılmayacağında kararsız edilen bazı gidişatlar bulunması nedeniyle, daha öncekinden beri fakihler, nelerin bu kapsama gireceğini tek tek saymaya çalışmışlar, bu arada reelleşmesi düşünülemeyecek nâdir bazı gidişatların kararlarını bile tanımlama gidişatında kalmışlardır. İlmihal kitaplarında çoğu zaman gülümseyle karşılanan bir hayli olasılığın veya anormal gidişatın gündeme alınıp orucu bozup bozmadığının müzakereye açılması da bu neden ve mücadeleden kaynaklanmaktadır. Özel gidişatlar ve muhtemel alternatifler yan yana getirildiğinde de, zaman zaman orucun bozulmasını gerektiren aslî gidişatın göz arkasını edildiği, bu mevzudaki miktar-kaidenin geri tasarıya itildiği olmuştur.

KAYNAK: Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal-1, İman ve İmanlar, 2013, Ankara

İslama Doğru

Yorum yapın