Ölümsüz Eser “marifetname” Yayınlandı

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin en ehemmiyetli eseri Marifetname, orjinal baskısıyla Erkam Yayınları’ndan çıktı.

Daha çok kütüphanelere, ilim camiasına ve eserin gerçeğine sahip olmak isteyen meraklılara hitap edeceği görüşüyle büyük brey ve prestij kitabı olarak dizayn edilen Marifetname’nin son iki cildin ikincisinin, arda ilave edilen kapsamlı bir indeks ile son buluyor.

T. C. Kültür Bakanlığı Topkapı Epilepsiyi Kütüphanesi Emanet Definesi Bvefatı ’nde 1260 numara ile kayıtlı bulunan yazma nüshanın resimleri çekilerek tıpkıbasımı hakikatleştirildi. Sonra bunun birebir okunuşu translitere edildi. Bahsi geçen yazma nüshayı temel almakla birlikte, H. 1330 yılında İstanbul ’da Ahmed Kamil Matbaası ’nda Kırımî Yusuf Ziya tarafından neşredilen matbu nüsha ile de kıyas ederek –yeri geldikçe aradaki nüansları işaret etmek suretiyle- bu değerli eserin okunuşunu bugünkü harflere aktarıldı.

Kitabın tanıtım yazısında şu balakalar veriliyor:

“Bu çalışma ile alakalı bir noktayı daha, altını çizerek belirtmek isteriz; umumun istifadesine sunduğumuz üç ciltlik sadeleştirilmiş metnin akışı da, yukarıyada lafını ettiğimiz translitere ve tıpkıbasım nüshaları ile geçimli olarak devam etmektedir. Muhterem okuyucularımız metinde köşeli parantez içinde görecekleri –[14/a], [28/b] gibi- bold varak numaraları taşıtıyla, okumuş oldukları sadeleştirmeyi hakikat metinle kıyas etme imkânı bulabileceklerdir.

Bu bedelli eserle alakalı bu çapta kapsamlı bir çalışma ilk kere yapılmaktadır. Büyük bir umut ve coşkuyla bitirdiğimiz “Mârifetnâme Seti”nin önsözünü bu sebeple “Mârifetnâme ’nin Yine Doğuşu” ser-levhası ile yayınladık. Öyle ümit ediyoruz ki bu set ile birlikte eser, yetişmekte olan kuşakların bizi biz yapan kıymetlerle buluşmasına telif olunduğu senelerdeki gibi katkı vermeyi sürdürecektir.”

Marifetname, Osmanlıca Orjinal Baskı, 788 Sayfa, Erkam Yayınları

Marifetname, Translitere Baskı, 703 Sayfa, Erkam Yayınları

marifetname

İslama Doğru

Yorum yapın