Namazda Vesvese Namazı Bozar mı?

Namazda dünyevi düşüncelere dalmak, vesvese namazı bozar mı? Namazda değişik şeyler düşünmenin kararı nedir? İşte cevabı…

Namaz kılarken, dünyevi düşüncelerin akla gelmesi, birçok insanın karşılaştığı bir vaziyettir. Ancak namaz kılanın huşû ve huzur içerisinde olması önemlidir Mü ’minûn, 23/2. Dolayısıyla olası olduğu kadar namaza odaklanmak gerekir. Bunun için Allah Teala ’yı görüyormuşçasına Buhârî, İmân, 37 ibadet etmek ve namazı, kılınan son namaz gibi düşünerek O ’na yönelmek İbn Mâce, Zühd, 15 gerekir.

Namazda haricî düşünceler ile ilgili olarak Hz. Peygamber s.a.s. şöyle emretmiştir: “Namaz için ezan okunduğu zaman iblis, ezanı işitmemek için geriye dönüp olanca süratiyle kaçar, ezan bitirildiği zaman gelir. Namaz için kâmet getirilince yine geri dönüp kaçar. Kâmet bitirilince yine gelir, insan ile kalbi arasına sokulur. Filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla, diyerek namaza başlamadan evvel insanın hiç de usunda olmayan şeyleri andırdırır durur. Nihayet insan kaç rekât kıldığını bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekât; üç rekât mı, yoksa dört rekât mı kıldığını bilmediği zaman, oturur hâlde iki kere secde sehiv secdesi etsin.” Buhârî, Ezan, 4; Sehv, 6,7;el-Amel fi ’s-Salât, 18

İslam âlimleri bu hadisi şeriften hareketle namazda, akla ve kalbe gelen düşüncelerden dolayı, namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir Kâsânî, Bedâî ’, I, 215; Şevkânî, Neylü ’l-evtâr, III, 392. Ancak akla gelen dünyevi düşüncelerle meşgul olmamak gerekir. Zira kişinin bu cins düşüncelerden sıyrılmaya çalışmayıp bunlarla meşgul olması, namazın hem çirkinliklerden alıkoyma eforunu hem de sevabını eksiltecektir. Dolayısıyla namazda iken akla gelen haricî düşüncelerin peşine düşmemek ve Allah Teâlâ ’nın huzurunda olduğunu anımsayarak zihni derlemeye çalışmak gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Heyeti

İslama Doğru

Yorum yapın