Namazda Fatiha ’dan Sonra Amin Denir mi?

Namazda Fatiha Suresi okunduğunda “âmîn” demenin kararı nedir? Namazda Fatiha ’dan sonra sesli olarak amin denir mi? Namazda Fatiha ’dan sonra sesli olarak amin demek namazı bozar mı?

“Âmîn”, Yüce Allah ’ın kabul etmesini temenni emeliyle duanın sonunda söylenen laftır. Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- duanın sonunda “âmîn” denilmesini tavsiye etmiştir Buhârî, Ezan, 111; Müslim, Salât, 72, 74, 75; İbn Mâce, İkâmetu ’- Salât, 14.

Hanefî mezhebine göre Fâtiha ’nın sonunda “âmîn”in gizli söylenilmesi sünnettir. Bu mevzuda imam, cemaat ve yalnız başına kılanlar arasında fark yoktur İbn Âbidîn, Reddü ’l-muhtâr, II, 172.

Şâfiî mezhebine göre ise “âmîn”, sarih kıraatli namazlarda sarihten, gizli kıraatli namazlarda gizlice söylenir Şîrâzî, el-Mühezzeb, I, 139-140.

Kaynak: Diyanet Fetva Heyeti

İslama Doğru

Yorum yapın