Müslümanların Derdiyle Dertlenen Bizdendir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şeriflerinde “Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” buyuruyor. 

Mevlânâ Celâlleddin Rûmî der ki:

“Şems-i Tebrizî’den bir tek şey öğrendim. Bana dedi ki:

“Dünyada bir üşüyen varsa, sen de üşü. Zira üşüyen varsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Bir muzdarip varsa, sen de muzdarip ol.”

MÜMİNLERİN BİRBİRİNİ SEVMESİ

Hak dostları bu yüksek ölçüyü, Fahr-i Kâinat (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in şu hadîs-i şeriflerinden almaktadır:

“Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.”[1]

 “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”[2]

[1] Hâkim, el-Müstedrek, IV, 352.

[2] Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Birr”, 66.

Kaynak: Adem Ergül, 365 Lider Davranış, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın