Müslümanın Üç Özelliği

Her Müslümanın din kardeşliğinin gerektirdiği bir takım hakları ve vecibeleri vardır. Her Müslümanın görevi, bunları yerine getirmek olmalıdır. Aşağıdaki hadis-i şeriften hareketle Müslümanın üç özelliği…

Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu:

“1-Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez.

2- Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.

3- Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.”[1]

Hadisten Öğrendiklerimiz

1- Din kardeşliğinin gerektirdiği bir takım haklar ve vecibeler vardır. Her Müslümanın görevi, bunları yerine getirmek olmalıdır.

2- Müslümanın Müslümana zulmetmemesi, onu düşmana terketmemesi, ihtiyacını karşılaması, sıkıntısını gidermesi, ayıbını örtmesi kardeşlik görevidir. Bu görevleri yerine getirenler, Allah katında ecrini ve mükafatını görürler.

3- İslâm kardeşliğinin gerektirdiği bir takım haklar ve vazifeler vardır. Din kardeşliği, kan kardeşliğinden daha kıymetlidir.

4- Müslümanların, güçleri yettiği nisbette, birbirlerinin maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaları, İslâm kardeşliğinin gereğidir.

[1] Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın