Muhteşem Mektep Gerçek İmtihan

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin yeni kitabı “Mekteb-i Cihan KÂİNAT, KUR ’ÂN VE İNSAN” çıktı.

İnsanoğlu; kalbini, cismânî ve nefsânî lekelerden takvâ ile temizletip huzur hâlini yaşadıkça, yüce bir tefekkür ufkunda ve algı derinliğinde merhaleler kateder.  Gördüğü her şeyde kalbi, ona Allâh ’ı andırdırır ve Allâh ’a olan bağlılık ve arkadaşlığı ziyâdeleşir. Böyle bir tefekkür, ne hoş bir îmân anahtarı olur.

Bu kıvamdaki bir insan için; bu cihan, muhteşem bir okul ve hakikat bir sınav dershânesidir.

Zerreden kürreye her şey; ilâhî azamet tecellîsi, kudret akışları ve mûtenâ nakışlardır. Ziya Paşa bu ilâhî manzûmeyi ne hoş ifade eder:

Bin ders-i maârif okunur her varakında,

Yâ Rab ne hoş mekteb olur mekteb-i cihan!

“Bu kâinat kitabının her bir yaprağında mârifet ilminin gizem ve hikmet tecellîlerinden binlerce hakikat dersi okunur.

Yâ Rabbî! Bu cihan, tefekkür deryâsına dalanlar ve ilâhî sergenleri izleyerek ibret alanlar için ne hoş bir okuldur.”

Kitabı temin etmek için tıklayınız

İslama Doğru

Yorum yapın