Mugammes ve Muhassir Vadisi Nerededir?

Mugammes ve Muhassir Vadisi nerededir?

İslâmiyet evveli yarıyılda Kâbe’yi devirmek emeliyle Mekke üzerine yürüyen Ebrehe kumandasındaki ordu, Mekke’ye saldırmadan evvel burada konaklamıştı. Vadi günümüzde Arafat ’ın dokuzuncu yolundan Seylülkebîr’e giderken sınır levhalarını geçtikten sonra Tâif yoluna doğru 5. kmde sağda yer almakta ve Yeşil Vadi ismiyle öğrenilmektedir.

Muhassir Vadisi

Müzdelife ile Mina sınırları arasında kalan ve bugün Vadiinâr diye adlandırılan, kalınması zaruret olmadıkça câiz olmayan, Kur’ân-ı Kerîm’de Fil sûresinin işaret ettiği Fil Vak’ası’nm vuku bulduğu yerdir.

İslama Doğru

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA ’DAN KÂBE ’YE DÖNDÜ?