Mezara Giren Hak Dostu

Rebî bin Haysem Hazretleri, bahçesine bir kabir kazarak kalbinin katılaştığını sezdiği zamanlarda bu kabre girer, bir vakit orada kalırdı. Gün gelip dünyaya vedâ edeceğini ve kabirde bir istiğfar ve sadakaya fakir durumda kalacağını tefekkür eder, âhiretteki hesâbını düşünerek bir muhâsebe iklîmine girerdi. 

Zamanı şuursuzca harcayarak ömrünü ziyân edenlerin âhiretteki dokunaklı hâlini anlatan şu âyet-i kerîme ne kadar ibretlidir:

“Onlar Cehennemʼde; «–Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, sâlih ameller işleyelim.» diye bağrışırlar. Onlara şöyle denilir: «–Size, düşünecek kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azâbı!..»” Fâtır, 37

Bu, hepimizin üzerinde çokça düşünmesi gereken bir âyet-i kerîme. Hakîkaten bizlere düşünecek kadar bir zaman da verildi, bizi uyaran bir peygamber de geldi. Günümüze kadar, O Peygamberʼi ve Oʼnun getirdiği Kitabʼı açıklama eden rakamsız kitaplar da yazıldı. Böylece Cenâb-ı Hakkʼa karşı bizim bütün mâzeret kapılarımız kapanmış bulunuyor. O hâlde bugün, yanlış hâl ve tavırları terk edip sâlih amellere yönelmekte geç kalmayalım!..

HER GÜN KABRE GİREN HAK ARKADAŞI

Hak arkadaşı Rebî bin Haysem ’in şu hâli, zamanı en yararlı işlerle değerlendirme hususundaki nefis muhâsebesinin, ne kadar câlib-i dikkat bir misâlidir:

Rebî bin Haysem Hazretleri, bahçesine bir kabir kazmıştı. Kalbinin katılaştığını sezdiği zamanlarda bu kabre girer, bir vakit orada kalırdı. Gün gelip dünyaya vedâ edeceğini ve kabirde bir istiğfar ve sadakaya fakir durumda kalacağını tefekkür eder, âhiretteki hesâbını düşünerek bir muhâsebe iklîmine girerdi. Daha sonra:

“Nihâyet onlardan biltihaba vefat gelip çattığında: «Rabbim! Beni geri gönder; tâ ki boşa geçirdiğim dünyada sâlih ameller işleyeyim.» der…” el-Mü ’minûn, 99-100 âyetlerini okurdu.

Mezardan çıkınca da kendiliğindene:

“–Ey Rebî! Bak, bugün geri çevrildin. Bu talebinin kabul edilmeyeceği, dünyaya geri sevk edilmeyeceğin bir zaman da gelecektir. Şimdiden tedbirini al ve sâlih amellerini, Allah yolundaki mücadelelerini ve âhiret hazırlıklarını ziyâdeleştir.” tasayı.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hakk’a Adanmış Gençlik, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın