Mevlana Hazretlerinden Heva ve Hevese Karşı Uyarılar

Nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye, ömür boyu fâsılasız devâm edilmesi gereken bir ameliyedir.

MEVLANA HAZRETLERİNİN NEFS MİSALİ