Mescid-i Addas Nerededir?

Mescid-i Addas nerededir? Mescid-i Addas hakkında kısaca bilgiler…

Addâs Musul etrafındaki Ninevâ şehri milletinden bir Hıristiyan olup Mekke’nin ileri gelenlerinden Şeybe b. Rebîa ve kardeşi Utbe’nin kölesiydi. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, İslâmiyet’e davet için gittiği Tâif milletinden işkence görünce Şeybe ve Utbe’nin bağına sığınmıştı. Addâs burada efendilerinin emriyle bir tabak üzüm sunduğu Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’le konuşma imkânı bulmuş ve onun peygamberliğini kabul ederek müslüman olmuştu. Mekke müşrikleri Bedir Gazvesi için hazırlık yaparken Addâs’ın Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’e karşı savaş-mamaları mevzusunda efendilerine dilendiği, bununla birlikte müşrikler safında bu gazveye katıldığı ve sağlam olarak geri döndüğü bilinmektedir. Addâs’ın nerede ve ne zaman can verdiği hakkında balaka yoktur.

Addâs’ın Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’e ikramda bulunduğu bu bahçeye sonraki yarıyıllarda bir mescid yapılmıştır. Mescid-i Addâs daha önceki ismi Vec vadisi olan Tâif ’in Mesnâ bölgesinde çağdaş mimarisiyle hâlâ ayaktadır. Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Addâs ’ın hâtırasını yaşatmak için yapılan bu mescidin etrafı ilk yarıyıl tarih ve coğrafya kitaplarında vasfedilen özelliklerini günümüzde de sürdürmektedir.

Kaynak: Diyanet Kutsal Topraklar Rehberi

İslama Doğru

Yorum yapın