Meleklerin Varlığının Kanıtları Nelerdir?

Melekler nasıl varlıklardır? Meleklerin varlığı nasıl ispat edilir? Meleklerin varlığının bazı kanıtları…

Melekler, gözlem ve deneye sabreden pozitif bilimlerin alaka alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Onların gözle ve değişik duyu organlarına idrak edilemez varlıklar oluşu, inkâr edilmelerine bahane olamaz. Pozitif bilimlerin alaka alanı dışında kalan ve duyu uzuvlarıyla idrak edilemeyen nice varlıkların mevcudiyetine inanıldığı bir asıldır. Esasen insan usu meleklerin varlığını yalanlamaz, bunu muhtemel görür.

Bu mevzuda, kesin balaka veren, anlamı sarih çok sayıda âyet ve hadis bulunmaktadır. Bunlar meleklerin varlığı konusunda müminlerde hiçbir kuşku bırakmaz.

MELEKLERİN VARLIĞININ KANITLARI

Meleklerin varlığı ile alakalı bazı kanıtlar şöyle sıralanabilir:

Bütün peygamberler getirdikleri mesajda meleklerin varlığından söz etmişlerdir; bütün ilahî dinlerde melek inancı vardır. Allah’ın kelamı olduğunda hiçbir kuşku olmayan Kur’an-ı Kerim’de meleklerin varlığına ve özelliklerine ait onlarca âyet bulunmaktadır. Bkz. Bakara 2/30-34; Hicr 15/28-29; Hûd 11/69-70; Zâriyât 51/24-28; Necm 53/5; Tahrîm 66/6; Fâtır 35/1 Yaşamı boyunca hiçbir zaman palavra söylememiş olan Hz. Peygamber s.a.s. pek çok hadisinde meleklerden, onların özelliklerinden ve kimi zaman onları gördüğünden bahsetmiştir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 168; Müslim, Zühd, 60 Yüce Yaratıcı’nın makro ve mikro kâinatta yarattığı varlıklardaki eşsiz hoşluk ve müthişliği görüp değerlendiren ve bu suretle Allah’ı tesbih ederek yücelten özel varlıkların bulunması usun kabul edeceği bir husustur.

Kaynak: Diyanet Fetva Heyeti

İslama Doğru

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?