Maddi Manevi Hayatımızı Güzelleştirecek Sır

Parasal ve manevi hayatımızı hoşlaştıracak gizem nedir? İnsan hem dünya hem ahirette kalbi huzuru nasıl bulur? İşte apayrı huzur dolu bir hayat için ipucu…

Parasal ve manevi hayatımızı hoşlaştıracak, kalbimize huzur dolduracak apayrı bir hayat sunacak o bedelli gizem, kulun dünya hayatına ahiret penceresinden bakabilmesidir.

Çünkü o pencereden bakan kimse, kudret-i ilâhiyyenin tabiatta vücûda getirdiği baki hârikalardaki ilâhî sanatın zevkine erer. Sermayesi aynı toprak olan nebatların rengârenk yaprak ve çiçeklerine, bunlardaki menevişlere, ağaçların renk, koku, lezzet ve biçimde baki değişiklik talep eden meyvelerine, ancak bir-iki haftalık ömrü olduğu hâlde kelebeğin kanatlarındaki hârika desenlere, insanın yaratılışındaki hârikulâdeliğe nazar eder. Gözün görmesi, beynin idrâk etmesi gibi baki ilâhî hârikalar ve bunların “lisân-ı hâl” denilen gizemli beyanlarına dikkat eder, kulak kabartır.

İşte o zaman kul, kendisinin ve kâinâtın yaratılış hikmetine ereceğinden, hayatı apayrı bir mânâ kazanır. Kalbi, ancak o zaman mârifetullah ve muhabbetullah tecellîleriyle kemâl bulacağından, asıl saâdeti tadar. Gönlü, ancak o zaman asıl mânâda zikrullah ile buluştuğundan, huzura erer. Dolayısıyla hakikî mânâda basîret ehli olmak da, en fazla bir iki gün sonrasını düşünmekle değil, hayatı ancak ebediyet penceresinden izleyebilmekle asıllaşır.

Bu nedenle Rabbimiz, pek çok âyet-i kerîmede baki olan âhiret hayatı karşısında bir an mesâbesinde dahi olmayan şu fânî cihâna aldanmamaları husûsunda kullarını şöyle îkaz etmektedir:

“Huzûrumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına râzı olup onunla rahat bulanlar ve âyetlerimizden aymaz olanlar yok mu, işte onların, kazanmakta oldukları günahlar suratından varacakları yer, ateştir!” Yûnus, 7-8

“Dünya hayatı bir reyin ve cümbüşten başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için âhiret yurdu belli ki daha hayırlıdır. Hâlâ us erdiremiyor musunuz?” el-En‘âm, 32

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şebnem Mecmuası, Sene: 2018 Ay: Mayıs Sayı: 159

İslama Doğru

ASIL HAYAT AHİRET HAYATIDIR