La İlahe İllallah

“Lâ ilahe illallah” ne demek, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet’in okunuşu anlamı ve arapçası…

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururmuşlardır: “Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah’tır.” (Tirmizî, Daavât 9)

LA İLAHE İLLALLAH

Türkçe Okunuşu: “Lâ ilahe illallah”

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur.”

KELİME-i TEVHİD

Türkçe Okunuşu: “Lâilâhe illallah Muhammedun Rasûlüllah”

Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed (s.a.v) Onun Rasûlüdür” anlamına gelen bu söze”

KELİME-i ŞEHADET

Türkçe Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”

İslam ve İhsan

Yorum yapın