Kur’an’ı Makamla Okumak Doğru mu?

Kur’an’ı makamlı okumanın hükmü nedir?

Kur’an okumak âyet ve hadislerde üzerinde hassasiyetle durulan ibadetlerdendir. Kur’an’ı okumak (Kehf, 18/27), âyetleri üzerinde düşünmek (Sâd, 38/29) ve öğütlerine sımsıkı tutunmak (Âl-i İmrân, 3/103) yine Kur’an’ın emridir. Âyet-i kerimeler Kur’an’ın “tertîl” üzere okunmasını istemiştir. (Müzzemmil, 73/4) Bu nedenle İslam âlimleri Kur’an’ın tecvide riayet ederek tane tane okunmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.

Ayrıca bu okuyuş Kur’an’ı anlama amacı için en uygun okuma biçimidir. (Suyûtî, el-İtkân, II, 331-332, 638, 674) Hz. Peygamberin hadislerinden anlaşıldığı kadarıyla Kur’an’ı güzel sesle ve teğanni boyutuna ulaşmayan nağmelerle yani sese biraz âhenk vererek okumak teşvik edilmiştir. (Buhârî, Fezâilü’l–Kur’an, 19; Tevhîd, 32) Nitekim o, “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 20; İbn Mâce, İkâmetu’s-salât, 176) buyurmuştur.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

 

İslam ve İhsan

Yorum yapın