Kulu Kurtaracak Olan En Üstün Vesileler

İstikâmet sahibi olabilmek için neler yapmalıyız? Bir kulu neler kurtarır? Hz. Ali’ye r.a. göre bir mümini kurtaracak olan en üstün vesileler şunlardır…

Hz. Ali radıyallahu anh emreder:

Allâh’a muhalefetten sakınınız! Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler;

Îman, Allah yolunda cihad, İnsanın tabiatında mevcut olan samimiyet, Dînin direği olan namazı kılmak, Allâh’ın farz kıldığı zekâtı vermek, Allâh’ın azâbına kalkan olan Ramazan orucunu yakalamak, Fukaralığı gideren ve günahları döken haccı îfâ etmek, Mirası bollaştıran, ömrü uzatan ve arkadaşların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret etmek, Kusurları silen, Allâh’ın gazabına mânî olan, saklı verilen sadaka ve fena bir biçimde zuhûr edecek vefata mani olan ve fobiden gözeten hayır ve hasenattır. Allâh’ı sürekli zikrediniz. Zira zikirlerin en hoşu Allâh’ı zikretmektir. Müttakîlere va‘dedilenleri isteyiniz. Zira Allâh’ın va‘di, vaadlerin en doğrusudur. Peygamberimiz’in yolundan gidiniz. Zira o, yolların en efdalidir. O’nun sünnetlerine uyun! Zira O’nun sünnetleri yolların en onurlusudur. Allâh’ın kitâbını biliniz! Zira Allâh’ın kitâbı lafların
en kıymetlisidir. Dîni iyi kavrayın! Zira dîni iyi kavramak kalpleri parlatır. Kur’ân’ın nûrundan şifâ isteyin. Zira o, gönüllerdeki marazlara şifâdır. Kur’ân’ı hakkına riâyet ederek okuyunuz! Zira en hoş haberler ondadır. Kur’ân okunduğu zaman dinleyiniz! Konuşmayınız! Umulur ki Allah size acıma eder. Kur’ân aracıyla doğru yolu bulduğunuzda bildiklerinizle hidâyette dâim muhtemeliniz.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

İslama Doğru

HZ. ALİ’NİN R.A. OĞLU HZ. HASAN’A R.A. ÖĞÜTLERİ