Kul Ne Yapmalı?

Allah bizden neler istiyor? Allah ’ın razı olduğu bir kul olmak için neler yapmak gerekir?

Cenâb-ı Hak emrediyor:

Ey îmân edenler! Allah ’tan ittikâ edin, takvâ sahibi olun. O ’na yakınlık nedenlerini inceleyin ve O ’nun yolunda cihad ve çaba edin ki felâha eresiniz.” Mâide, 35

Resûlullah emrettiler:

Açıkgöz olunuz! Kuşkusuz dünya değersizdir. Dünyada olan mülk mal da bedelsizdir. Ancak Allah Teâlâ ’nın zikri ve O ’na yanaştıran şeylerle, öğretici ve bilici olmak müstesnadır.” Tirmzî, Zühd 14. İbni Mâce, Zühd 3.

ALLAH ’A YANAŞTIRAN VESİLELER

Nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi, tâatler, ibâdetler, kalpte ilâhi muhabbeti, sevgiyi arttırmak ve azamet-i ilâhiye karşısında haşyeti, fobiyi çoğaldırmak

Cenâb-ı Hak bu vesileleri araştırmamızı istiyor. Zira temel önem vermemiz, yoğunlaşmamız gereken tarafın, reel istikbâlin ahiret olduğunu bildiriyor. Zira dünya, ebediyet ummanı karşısında bir damladan ibaret.

Kur ’ân- Kerim, mahşer yerinde bize; «Yaşadığın dünya yaşamını bir tarif et.» denildiğinde; “Bir akşam karanlığı veya bir kuşluk zamanı kadar.” Yanıtını vereceğimizi haber veriyor.

Kıyâmetten dünyaya bakışımız işte bu! Cenâb-ı Hak bizden bir damla mesabesindeki ömrümüzde takvâ üzerine yoğunlaşmamızı, böylece ahiret ummanını zâyî etmememizi istemektedir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, İhlâs ve Takvâ, Yüzakı Yayınları

 

İslama Doğru

Yorum yapın