Kısaca Umre Nasıl Yapılır?

Umre sırasıyla nasıl yapılır? Umrenin yapılışı kısaca.

Hanefîler ’in çoğunluğuna ve Mâlikîler ’e göre hayatta bir kere umre yapmak sünnet; Şâfi ve Hanbelî mezheplerinin görüşüne göre farzdır.

MADDELER HALİNDE UMRENİN YAPILIŞI

Bulunulan yere göre Mekke ’de veya mîkât hudutları içinde oturanlar Harem bölgesi dışında bir yerde, iki rekât ihram namazı kılar ve umre niyetiyle telbiye getirerek ihrama girer.

Erkek, giysilerini çıkararak alt ve üst ihram bezi ile örtünür.

Yol boyunca aralıklarla telbiyeye devam edilir ve ihram yasaklarına uyulur.

Harem-i şerîfe gelince; “Allah ’ım! Senin rızanı kazanmak için umre tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur” diye niyet ederek umre tavafını yapar.

Her dolanımda Haceru ’l-Esved ’i selâmlar ve ilk üç dolanımda süratli yürür.

Yedi dolanımı bitirdikten sonra, iki rekât tavaf namazı kılar.

Bundan sonra; “Allah ’ım! Senin rızanı kazanmak için umrenin sa ’yini yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur” diye niyet ederek, Safâ ile Merve arasında umre sa ’yi yapar. Bu sa ’y, hacda olduğu gibi Safa ’dan Merve ’ye dört gidiş ve Merve ’den Safa ’ya üç büyü olmak üzere yedi şavtı kapsar.

Merve ’de sa ’y biter ve saçlar tıraş edilerek veya kısaltılarak umre bitirilmiş ve ihramdan çıkılmış olur.

Artık Mekke ’de kaldığı sürece Kâbe ’yi nâfile olarak tavaf edebilir.

Bayağı kıyafetlerini giyer ve kendisine daha evvel helâl olan şeyler yine helâl olmuş olur.

Umrenin rüknü tavaftır. Âyette; “Onlar o Beyt-i Atîk ’i tavaf etsinler” [1] buyurulur. Vâcipleri ise; Safa ile Merve arasında sa ’y yapmak, tıraş olmak veya saçları kısaltmaktan ibarettir. Tavafın ilk şavtında, Haceru ’l-Esved selâmlandığı andan itibaren telbiye kesilir.[2]

Dipnotlar:

[1] Hac, 22/29 [2] Kâsânî, Bedâyi ’akıl-Sanayî, II, 226 vd.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İslama Doğru

Yorum yapın