Kimlerle Dost Olunmaz?

Kimlerle dost olunmaz? Zeynelâbidîn (ra) şu beş sınıf insanla dostluk kurma, komşuluk etme ve onlarla yola çıkma tavsiyesinde bulunuyor? Peki bu beş sınıf insan kimler?

Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Size yemin ediyorlar ki kendilerinden râzı olasınız. Siz onlardan râzı olsanız bile Allah, fâsık topluluktan râzı olmaz.” (Tevbe, 96) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Onlarla (münafıklarla) oturmayın ve konuşmayın!” (Süyûtî, ed-Dürru’l-mensûr, IV, 266) Muhammed Bâkır (ra) demiştir ki: “Babam Zeynelâbidîn (ra) bana tavsiyede bulunup şunları söyledi: “Şu beş sınıf insanla dostluk kurma, komşuluk etme ve onlarla yola çıkma:

1. Fâsıkla dostluk kurma. Çünkü seni bir lokma ekmeğe ve hatta daha basitine satar. Ben “Babacığım! “Daha basiti nedir ki?” diye sorunca: “Bir lokma ekmeğe tamah eder, sonra da onu elde edemez.” dedi. 2. Cimriyle dost olma. Çünkü en çok ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger. 3. Yalancıyla dost olma. Çünkü o serap gibidir. Sana, yakın olanı uzak, uzak olanı da yakın gösterir. 4. Ahmakla dost olma. Çünkü sana fayda vereyim derken zarar verir. Nitekim “Akıllı düşman, ahmak dosttan daha hayırlıdır.” diye bir söz vardır. 5. Akrabasıyla ilişkisini kesen (sıla-i rahmi terk eden) kimseyle de dost olma. Çünkü ben böyle insanların Allah Teâlâ’nın Kitabı Kur’ân-ı Kerim’in üç yerinde lânetlendiklerini gördüm.” (Ravzurreyâhîn)

Kaynak: Altınoluk Dergisi, 2g1d Hizmeti

İslam ve İhsan

SALİHLERLE BERABER OLMANIN FAZİLETİ NEDİR?