Kimle Berabersin!

Yüzakı Dergisi, “Kişi sevdiğiyle birliktedir.” Buhârî, Edeb, 96 hadisi şerifi çerçevesinde bu sayısında dostlukları inceliyor. 

Yüzakı dergisi bu sayısını şöyle tanıtıyor:

Rahmet yoksa dünya bir çöl…

Rahmet varsa, çöller engin birer deryâ…

Öyleyse iki dünyada da «rahmet»deri uzak kalmamalı. Kâinatlara Rahmet olan Sevgili ’yle gönüller her zaman birlikte olmalı.

Lâkin, Rahmet ile beraberlik kolay değil. O Kâinatlara Rahmet, kendi yüce mânâ ve mahiyetine ters ahval ile birlikte bulunmaz. İnkâr karanlığı varsa rahmetin nûru parıldamaz orada. Eziyet ateşi varsa, oradan rahmet buğulaşır. Böbür, benmerkezcilik ve pintilik varsa, oradan rahmet bulutları uzaklaşır. Tersler bir kalpte birleşemez, birbirini iter ve yok eder.

O hâlde, hep o seçim suâli karşımızda:

KİMLE BİRLİKTESİN?

“Çöle İnen Nur Tam Kâinata Rahmet Oldu.”

Gönülleri kuraklaştırıcı ve çölleştirici fısk u fücur ehliyle mi? Yoksa gönüllere bahar getiren ve yarınları cennet eyleyen sâlihlerle ve sâdıklarla mı?

KİMLE BİRLİKTESİN?

İlâhî tâlimat:

“…Sâdıklarla Birlikte Olun.” et-Tevbe, 119

Beraberliğin muhabbetle olan derin bağını ve iki dünyada neticesini ifade eden nebevî düstur ve müjde:

“Kişi sevdiğiyle birliktedir.” Buhârî, Edeb, 96

Öyleyse;

KİMLE BİRLİKTESİN?

Bu dünyada O ’nunla birlikte isek, değişik dünyada da O Rahmet Bulutu ’nun gölgesinde, O Hamd Sancağı ’nın güvenceyi altında oluruz.

Yâ Rab! Bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret! M. Âkif

Kış geceleri; karanlık ve soğuğuyla bizleri konutlarımıza doluştururken, yapyalnız gönülleri de buharlandırmakta. Sahi çevresinde birlikte olduğumuz aile ocağımız ne kadar tütüyor? Ya komşuluk ocağı? Akrabalık ocağı?

Sosyalliğimiz / içtimâîleşmemiz, sosyal medya sanallığı ve sun‘îliği kadarla mı kalıyor yoksa?

O ’nunla beraberlik; benmerkezci bir yalnızlığa asla müsaade etmez. Anne-babaya ihsan, sıla-i rahim, eş ve dosta vefâyı da koşul koşar. O ki, «yalnız» kendisine lutfedilmiş mîracdaki Hakk ’ın selâmını dahî; «Aleynâ ve alâ ibâdillâhi ’s-sâlihîn!» diyerek aldı. Allâh ’ın selâmını tek başına değil, sâlih kulları da katarak aldı.

Öyleyse o sual tam mânâlarıyla karşımızda:

KİMLE BİRLİKTESİN?

Genel Yayın Rejisörümüz M. Ali EŞMELİ; beraberlik sırrını, bir araya getirildiğinde öldürücü olan zehirlere veya şifâ olan ilâçlara benzeterek, sadâkat ve gönül beraberliğinin, kalbî iletişim ve alâkanın, birey ve cemiyeti inşâdaki önemini ortaya koydu.

Dostluklar, bir karışıma eş. Yanlış karışımlar yapıldığında nasıl zehir alana geliyorsa, yanlış dostluklarda da aynısı oluyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız; «Çöle ve Tam Cihâna İnen Nûr»un inşâ ettiği huzurlu aile ve takvâlı cemiyeti kaleme aldı. Gönlünü dergâh hâline getiren Hak dostlarından Mahmud Sâmi RAMAZANOĞLU Hazretlerini de yâd ederek…

Mevlânâ Hazretleri ’nin gönül deryâsında ise; halvetin hakikî mânâsı, Hak dostlarıyla sohbetin zarureti ve ruhbanlığın men edilmesindeki sır ve hikmetler parıldadı.

Yazarlarımız; çağdaş yalnızlığı, teknolojik sosyalliğin mânâsızlığını, aile büyüklerinin huzurevlerine uzaklaştırılarak, çekirdek ailelerin huzursuzlaştırılışını dile getirdiler. Ne münevverin fildişi kulesine ve ne de dindarın çilehânesine çekilme lüksünün bulunmadığı bir beyanname, emr-i bi ’l-mârûf ve tesânüd çağını idrâk ettiğimizi vurguladılar. Psikolojik rahatsızlıkların da yalnızlıkla alâkasını belirttiler.  Beraberliklerin koşulu sadâkat da vurgulandı.

Bosna ’dan seyahat anekdotları, Filibeli Ahmed Hilmi ’nin, acılarla başlayan ve sürgünlerde sürgün verip yeşeren mânevî yaşamı ve İbrahim bin Edhem Hazretleri ’nden Arif Nihat ASYA ’ya,  Nureddin Zengî ’den  Sultan Vahdeddin ’e bir hayli sîmâ mecmuamızın sayfaları arasında sizleri bekliyor.

Şairlerimiz;

Onlar da kimsesizlerin kimsesi olmaya çağırıp; «Kimsesizler Kimsesi!» olan, her birimize şahdamarımızdan daha yakın olan Hak Teâlâ ’ya niyaz ettiler…

Ayrıntılı Bilgi: www.yuzaki.com.tr

İslama Doğru

Yorum yapın