Kimi Örnek Almalıyız?

Resûl-i Ekrem Efendimiz ’in yaşamı, saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak terbiyesini ıslah edip çarpıklıklarını düzenlemek her mü ’minin misyonudur.

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“…Resûl size ne verdiyse onu alın! Size neyi menettiyse ondan da kaçının ve Allah ’tan korkun! Zira Allah ’ın azâbı şiddetlidir.” Haşr, 7

Resûlullah emrettiler:

“Hiçbir kul, kıyâmet günün ömrünü nerede harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, mülkünü nereden kazanıp nereye tükettiğinden, bedenini nerede hırpaladığından hesâba çekilmedikçe bir adım dahî soymaz!” Tirmizî, Kıyâmet, 1/2417

EN MUHTEŞEM MİSAL

İnsanın misal alma lüzumunu ve taklit eğilimini hakkıyla tatmin edebilecek en muhteşem misal, Resûlullah Efendimiz ’dir. Peygamber Efendimiz ’i misal almaktaki galibiyetimiz ise, hiç kuşkusuz, O ’nun emsâlsiz misal kişiliğine gönülden bağlanarak O ’nu tam kalbimizle beğenmeye bağlıdır.

Cenâb-ı Hak, Sevgili Resûlü ’nü, insanda tecelli eden bir sanat şahanesi olarak halketmiştir. O ’nu, kâinatlara rahmet ve tam beşeriyete fiilî bir ölçüt kılmıştır. Bu haysiyetle Allah Resûlü ’nün yaşamı, kıyamete kadar gelecek tam jenerasyonlara emsalsiz bir misaldir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz ’in yaşamı, saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak terbiyesini ıslah edip çarpıklıklarını düzenlemek her mü ’minin misyonudur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk ’a Adanmış Gençlik, Erkam Yayınları

 

İslama Doğru

Yorum yapın