Kardeşinin Sevinci Senin Sevincin

Yüzakı Mecmuası bu rakamında “Kardeşinin Keyfi Senin Neşenindir” HAKİKAT BAYRAM başlığıyla kapaktan okurlarına sesleniyor.

Yüzakı’nın 148. rakamı şöyle tanıtılıyor:

“Neşelenmek, mutlu olmak herkesin hevesi. Yaratılışta eş, îmanda kardeş olduğumuza göre; neşelenmek herkesin hakkı. Şayet ağır ve zorlayıcı koşullar, fırsat denkliğinin önünde bir set gibi duruyorsa, o mânileri kaldırmak da imkânlarla birlikte; hakkāniyet, mürüvvet ve acıma sahiplerinin vazifesi…

Bayramlar, takvimlerin getirdiği birer tatil değil. Onlar, Kerim Rabbimiz ’in birer lutfu ve ihsanı. Fakat gönüllerdeki bayram, ancak vicdanın hakkıyla kazanılmakta. Coşturdukça sevinebilmekte mü ’min. Zira acımalı bir mü ’min gönlü; ancak muzdaripleri anımsadıkça, kendisine zimmetli öksüzlere gönül gönül eriştikçe, yalnızları ve kimsesizleri «yalnız ve kimsesiz» vazgeçmedikçe neşelenebilir. Ramazân-ı şerifte de bayramda da bir mü ’minin şifresi:

«Kardeşinin Keyfi Senin Neşenindir.»

Zira onun için Hakikat Bayram ancak bu…

Zati; İslâm ’ın Filistin gibi nice beldesi mahzun mahzun kan ağlarken; mazlumların gözyaşları kuruyup, suçsuzların kanları yerde kalırken, şımarık kahkahalara boğulabilir mi bir mü ’min?

Zati; terk edilmiş anne-babaların mey‘akıl gözleri her şeye karşın kapıları gözlerken; bir şekerin özlemini dinleyen çocuklar, bir gülümsenin hasretini sürükleyen yaşlılar bayram diye bir umuda tutunmuşken; benmerkezciliğin koylarında nefsânî bir tatil hâlinde bir bayram yaşayabilir mi?

Zati; «Son Soluk» evhamı; neticelenmemiş bir muammâ olarak boğazlarda düğümlenirken, hangi keyifle, neyi kutlayabilir ki?

Sınavlarla dolu dünyaya, bir sevinç molasıdır bayramlar… Fakat ancak kardeşinin sürûruyla yaşanabilir bu sevinç…

KARDEŞLİK BATINİ BİR FARZDIR

Genel Yayın Rejisörümüz M. Ali EŞMELİ; hakikat bayramın âhiret bayramı olduğuna işaretle, fedâkârlığın, Allâh ’ı râzı faktörün ve bu yolda Allah Rasûlü ’ne ittibâın bırakılmazlığını vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Öğretmenimiz; «Kardeşlik bâtınî bir farzdır…» kararı çevresinde, kul hakkı, kardeşlik hukuku ve Ramazân-ı şerîfin infak, cömertlik, tesânüd fırsatları üzerine müstesnâ örneklerle dolu bir yazı kaleme aldılar.

Mevlânâ köşesinde ise; «Gönül Gönül Muhabbet…» dile geldi. Tasavvufta gönül kazanmaya ve gönle girmeye verilen önem ve bunun yolları, tezâhürleri ve eşsiz nümûneleri…

Fahri SARRAFOĞLU ’nun radyo mülâkatlarından derlenen kısımda da, Ramazân-ı şerîfin en hoş biçimde değerlendirilmesine dair ipuçları var.

RAMAZAN VE KARDEŞLİK DOSYASI

Muharrirlerimiz, Ramazan ve kardeşlik dosyasını doyurucu yazılarla beslediler. Kardeşlik hususunda adâlet ve tevâzu ilkeyi… İttifakın yanında muhalefetin de âdâbı… Ramazân-ı şeriften kişilik gelişimi ve bedeller eğitimi anlamıyla istifade faktörün yolları. Cemiyetin çekirdeği olan ailede huzurun koşulları. Analıktan sakınmanın doğuda ve batıda psikolojik esasları…

Yahya Kemal ’in bayram namazı çerçevesinde, münevverimizin, öz bedellerimize yabancılığı problemi…

Uzak diyarlarda sevinç paylaşma hâtıraları…

Kafkasya dağlarından zafer ve üzüntüyü harmanlayan terennümler… Gönül derinliğinde şiirler…

Kıymetli Okuyucularımız, Ramazân-ı şerîfinizi ve bayramınızı en samimî hissiyâtımızlatebrik ederiz. Size iki haber ve davetimiz:

Ramazan süresince 36. Beyazıt Kitap Fuarında standımıza ve;

Android ve Ios mecralarındaki Yüzakı Yayınlar isimli programımıza da teveccühlerinizi bekleriz…

Ayrıntılı Bilgi: www.yuzaki.com.tr

İslama Doğru

Yorum yapın