Kalp Ne İşe Yarar?

Kalp ne işe verim? Kalbin manevi faydaları…

Cenâb-ı Hak emrediyor:

“De ki gönlünüzdeki duyguları gizleseniz de, açıklasanız da Allah hepsini öğrenir.” Âl-i İmrân, 29

Resûlullah emrettiler:

“Şunu iyi öğrenil ki insan bedeninde minik bir et parçası vardır. Şayet bu et parçası iyi olursa, tam beden iyi olur; bozulursa, tam beden bozulur. İşte bu et parçası kalbdir.” Buhârî, Îmân 39; Müslim, Müsâkât 107, 108

KALBİN MANEVİ FAYDALARI

İlahi cezbe, çekim eforu, ancak kalp ile sezilir. Îmân, kalp ile sezilir. Kurbiyyet, kalp ile sezilir. Aşkın kemâli kalp ile sezilir. İlâhî olana salt gereksinim kalp ile sezilir. Bu varlık mevkisini terk edip, bu dünyanın hudutlarını aşmak, kalp ile sezilir. Kur ’an-ı Kerim ’de “…Nerede olursanız olun O sizinle birliktedir.” Hadîd, 4, biçiminde bildirildiği gibi şahsın her zaman O ’nun kendisiyle birlikte olduğunu öğrenmesi, kalp ile sezilir.

Egoistliği kurban etmek kalple olur. İlâhî esinlere kalp mazhar olur. Hedefler kalpte yapılır. Hakîkat kalp ile idrak edilir. Saklı hazine ancak kalp tarlasında yapılabilir. Secdenin kemâli ancak kaple olur. Cihad-ı ekber ancak kalp ile yapılandır. Teslimiyet aşkına kalple varılır. Allah ’ın arkadaşlığı kalpte sezilir. Allah ’ın Cemâl-i bâ-kemâline mülaki olmak hevesi kalpderi doğar. Allah ’ı bulabileceğimiz yer kalptir. Allah ’ı tefekkür etme mekânı kalptir. Fenafillâh, kalpte zuhur eden bir haldir. Kulluğun özüne ancak kalp ile varılır. Kulun kalbinde; Allah ’ı tanıma gereksinimi, ahretin tatlı kokusunu içine sürükleme gereksinimi, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sesini yine dinleme gereksinimi, hakikat yuvasına dönme gereksinimi oluşur. Aşk, kalp ile sezilir. Allah kalp ile sezilir.

Kaynak: Rabia Brodbeck, Altınoluk Mecmuası, Şubat-2013

İslama Doğru

Yorum yapın