İslam’ı Anlayıp Yaşamak İçin Sünnete Gerek Var mı Kuran Yeter mi?

Ehl-i sünnet akidesinin savunucularından olan Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, günümüzde bazı etraflarda İslâm ’ı kavrayıp yaşamak için Kur ’ân ’ın yeterli olduğu, dolayısıyla sünnet ’e/hadîse gereksinim olmadığı söyleniyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz?” sorusunu yanıtladı.