İslam’ı Anlatırken İzlenecek Yol

İslâmiyet kolaylık dinidir. Bu sebeple insanlara kolaylık göstermek, zorluk çıkarmamak İslam’ı anlatırken izlenecek yolu da bize gösterir.

Enes radıyallahuanh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz.”

(Buhârî, İlim 11, Müslim, Cihad 6-7.)

Hadisten Öğrendiklerimiz

1- Allah yoluna davet eden kimseler, en güzel ahlâka sahip olmalıdır.

2- İslâmiyet’i bilmeyenlere yumuşak davranmalı, onlara karşı tatlı dilli olmalı, ürkütüp kaçırmamalıdır.

3- İslâmiyet kolaylık dinidir. Bu sebeple insanlara kolaylık göstermeli, zorluk çıkarmamalıdır.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Hadis-i Şerif Tercümesi, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Yorum yapın